Motion nr:140 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten   Rekommenderad 
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Gertrud Ingelman (gertrud.ingelman@gmail.com)*
Ort:Göteborg
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten.

Sammanfattning:
I statsbudgeten 2018 finns fortfarande stora subventioner till fossilt. För att nå ett fossilfritt samhälle måste dessa fasas ut. Svenskt inrikesflyg slipper energiskatt. Idag subventioneras diesel med lägre energiskatt än bensin. Jord- och skogsbrukets och gruvnäringens fordon har nedsatt energiskatt. Naturskyddsföreningen beräknar att dessa subventioner uppgår till 13 miljarder. Flyget ska beskattas och omställning av resor och transporter till järnväg prioriteras. Branscher inom jord- och skogsbruk och gruvnäringen bör hellre få stöd till investeringar i fossilfria tekniker.

Motiv och bakgrund:
Skall Sverige kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle kan vi inte samtidigt subventionera det fossila eftersom det minskar verksamheters incitament att ställa om. Branscher som jord-och skogsbruk och gruvnäringen kan i stället få stöd till investeringar i fossilfri teknik och bränslen. Flyget ska beskattas och omställning av transporter från flyg till järnväg prioriteras. Diesel ska inte beskattas lägre än bensin vilket i praktiken innebär en subvention.

Bakgrund.
Svenska Naturskyddsföreningen uppmärksammar att fortfarande (2018) har statsbudgeten stora subventioner av fossilt.
I "svensk skattelagstiftning finns sedan länge ett stort antal skatteundantag och -nedsättningar till klimatskadliga verksamheter. Sänkta energi- och koldioxidskatter, sk. fossila subventioner, kostar staten mångmiljardbelopp och bromsar resan mot nollutsläpp".

-" Fossila subventioner minskar incitamenten att åtgärda utsläppen och strider mot principen om att den som förorenar också ska betala. De minskar Sveriges möjlighet att leva upp till Parisavtalet och nå miljömålen", säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

"Bland de mer anmärkningsvärda klimatskadliga subventionerna, som totalt uppgår till 13 miljarder, märks:
Dieselbränsle subventioneras med 18 öre lägre energiskatt per kWh än bensin. Om bensin och diesel beskattades lika skulle statens skatteintäkter öka med 8,7 miljarder.
Gruvnäringen får punktmarkerat stöd genom nedsatt energiskatt på gruvfordon. Kostnad: 390 miljoner kronor.
Svenskt inrikesflyg slipper energiskatt, till en kostnad för statskassan på 900 miljoner 2018 Effekten av den föreslagna flygskatten urholkas rejält av sådana motstridiga subventioner.
Jord- och skogsbruket kostar 820 miljoner i nedsatt koldioxidskatt på traktorer och arbetsmaskiner".
Källa: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/rekordsatsning-pa-miljo-fossila-subventioner-nasta-steg140

2

2

0

L