2
Motion nr:141 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till Europa   Rekommenderad 
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-04-02
Motionär:Kerstin Sagström (kerstinsagstrom@gmail.com)*
Ort:Linköping
Organisation:1950
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
”Att regeringen ger SJ i uppdrag att återinföra nattågsförbindelser till större städer i Europa och tillför SJ nödvändiga medel för detta.”
Eftersom SJ är ett statligt företag med ett avkastningskrav, så måste den här typen av åtgärder dels ske via ett uppdrag från regeringen och även medel finnas för genomförande

Sammanfattning:
Det är dags att återigen införa natttågsförbindelser från Sverige till Europa för att enkelt och smidigt kunna ta sig i första hand till stora städer som ligger i Tyskland Belgien och Nederländerna. Detta ger tåget, föutom viktiga klimatsparande åtgärder, en stark konkurrenskraft då man oftast slipper långa anslutningstider ofta kommer direkt till målet, sparar tid vid sömn och pengar för att undslippa bokning av 1-2 hotellnätter På tåg finns dessutom möjlighet att använda wifi vilket ännu inte är möjligt på flygresa.

Motiv och bakgrund:
Bakgrund:
Flyget är ett av vår tids största klimatproblem. Det är lika stort som utsläppen från alla bilar i Sverige. Det största problemet är dock att flygresorna hela tiden tenderar att öka och att det inte inom rimlig framtid kommer gå att lösa utsläppen med fossilfritt bränsle. Det är därför ytterst viktigt att möta de ökande flygresorna med andra och mer attraktiva möjligheter att resa. Här har tåget ypperliga möjligheter att konkurrera. Det är miljövänligt, går att köra fort, och ger positiva och bekväma reseupplevelser.
Om nattåg införs blir tiden man sover också en del av resan och nyttjas därför på bästa sätt.
Sist det bästa av allt! Spåren finns redan. Med en god logistik behöver inte planeringstiden bli alltför lång utan kan komma igång ganska omgående. Regeringen ska uppdra åt Statens järnvägar Trafikverket och Banverket, ev med övriga tågaktörer utanför Sverige att samordna dessa planeringsåtgärder De inblandade parterna bör även se till att biljettfrågan får en så smidig och enkel lösning som möjligt.141

2

2

0

L