Motion nr:143
Rubrik: Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Henrik Petrén (j.henrik.pettersson@gmail.com)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Investeringsstödet till solceller ska fördelas mellan länsstyrelserna i proportion till efterfrågan i länet.

Sammanfattning:
Som "Åtgärder".

Motiv och bakgrund:
Solpaneler är en koldioxidsnål energikälla och det är önskvärt att bygga ut produktionen.
Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet [1]. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
För att öka hastigheten i solcellsutbyggnaden borde län med större efterfrågan på stöd få en större del av det statliga stödet. Alternativt kunde Boverket ta hand om ansökningarna eftersom det är den myndigheten som betalar ut pengarna.


[1] http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/143

0

L