2
Motion nr:144
Rubrik: Mer fred för skattepengarna!
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Anders Axner, Inger Holmlund (anders.axner@gmail.com)*
Ort:Skokloster
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att resursanvändningen i försvarsbudgeten radikalt omfördelas så att 20 % av kommande försvarsbudget används till direkt fredsskapande åtgärder. Avsikten är att år från år minska försvarsbudgetens utgifter för militär och krigsmateriel så att försvarsbudgeten övergår till att vara en fredsbudget.

Sammanfattning:
Genom att satsa på direkt fredsskapande åtgärder minskar vi risken för krig och konflikter och skapar fred till en bråkdel av utgifterna för militär och krigsmateriel.

Motiv och bakgrund:
I dag tror många människor att ju bättre rustade vi är militärt desto mindre risk är det att det blir krig. Är det verkligen möjligt att skapa fred genom att rusta för fred? Tänk om det det finns andra och effektivare sätt att åstadkomma fred än genom att försöka skapa rädsla hos den förmodade fienden.

Investeringen i militär och krigsmateriel är drygt 40 miljarder kronor per år. Vi frågar oss hur mycket fred vi får för våra skattepengar? Tänk om dessa pengar istället skulle satsas på direkt fredsskapande åtgärder?
Vi är övertygade om att det det finns effektiva fredsskapande åtgärder som ökar vår insikt, förståelse och empati och minskar rädslan som många känner inför den förmodade "fienden".

Vi föreslår följande konkreta åtgärder som förändrar individens sätt att se sig själv i förhållande till omvärlden:

• Fredligt utbyte med andra länder. Ett effektivt sätt att öka förståelsen människor emellan, och följaktligen länder emellan, är att besöka andra länder, lära känna människor, och förstå mer av deras kultur och livsförhållanden. Det är särskilt fredsskapande att göra detta i unga år. Om man satsar några procent av försvarsbudgeten kan alla ungdomar i Sverige erbjudas möjlighet att besöka ett land.

• Utbildning. Att införa utbildning i konflikthantering i grundskolan och gymnasiet skulle minska benägenheten för konflikter drastiskt. I dag vet vi till exempel att det vi upplever som hot från någon annan människa ofta har sin grund i att vi har liknande egenskaper och beteenden hos oss själva, som vi inte vill se eller är medvetna om. (Kallas med en psykologisk term för "projektioner"). Sådant kan bli medvetet genom övningar och skulle minska riksken för konflikter.
Ämnet skulle också innebära upprepad övning i att uttrycka vad man själv önskar och behöver, samt lyssna till vad andra önskar och behöver, utan att kritisera sig själv eller andra.

• Skapa yttre fred genom inre frid. Vi förespråkar även fredsskapande åtgärder på mer subtila plan, där syftet är att skapa harmoni i kropp och själ, såsom yoga, mindfulness och meditation. Denna typ av aktiviteter skapar inre frid vilket leder till yttre fred. Sambandet har visats genom många studier.

Du tycker kanske att det vi skriver låter bra, men undrar om samhället har råd? Vår motfråga blir: Hur mycket fred får du för pengarna just nu? Sveriges regering har beställt två ubåtar till en kostnad av drygt 8 miljarder kronor. Hur mycket fred får du för dessa miljarder?

Hur mycket fred skulle du få om Sverige satsar en bråkdel av dessa pengar på direkt fredsskapande aktiviteter? Oerhört mycket mer tror vi.144

0

L