Motion nr:148
Rubrik: Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Britt Andersson, Kennet Öhlund (omstallningboras@gmail.com)*
Ort:Borås
Organisation:Omställning Borås
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
• Sverige får en ny livsmedelsstrategi som i varje del sätter klimatet först
• I arbetet med att ta fram denna strategi ska våra förslag enligt text i "Sammanfattning" och "Motiv och bakgrund" utvärderas och inarbetas i strategin om du bedöms leda till att klimatet först-principen stärks.

Sammanfattning:
Klimatsmart mat är:

• Mer vegetarisk än maten vi i genomsnitt äter nu
• Närodlad för att minska transporter
• Den äts upp och kastas inte

Det jordbruk och den matproduktion som utgår från ovanstående punkter har många andra goda konsekvenser utöver att bidra till att hejda mänsklighetens utsläpp av växthusgaser: tryggare och säkrare matförsörjning genom ökad självförsörjningsgrad, återuppodling av landsbygden ger arbetstillfällen, är bra för den biologiska mångfalden genom inriktning på småskalighet och ekologisk odling.

Motiv och bakgrund:
Följande goda idéer kan bli en viktig del av en ny livsmedelsstrategi.

Staten och kommunerna ska kräva klimatdeklaration av upphandlade livsmedel. Livsmedelsbranschen kan behöva stöttas i att ta fram certifierade mätmetoder. Livsmedelsbranschen ska redovisa klimatavtryck för konsumentledet. Restauranger och kaféer ska göra detsamma.

Kommuner ska stötta och uppmuntra lokala initiativ – ekonomiskt och på andra sätt - när det gäller till exempel: stadsodling, upplåtelse av kommunal mark för husbehovsodling, halv- eller helprofessionell odling, plantering av allmänna trädgårdar och delningsträdgårdar.

Odling av traditionella och nya sorter av ärter, bönor, linser och andra proteinrika växter ska uppmuntras – praktiskt och ekonomiskt - av kommuner och myndigheter. Forskning kring växtodling enligt ovan ska också stöttas.
Skolsystemet som helhet har en nyckelroll för att återuppodla landet. Matproduktion som eget skolämne kan vara en möjlighet, eller ändrad/utökad kursplan i ämnet hem- och konsumentkunskap.148

0

L