1
Motion nr:156
Rubrik: Allt hänger ihop
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Sven Larsson (larsson.socmedkonsult@telia.com)*
Ort:Örebro
Organisation:Tankesmedjan Omvända vär(l)den, Örebro
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Regering och riksdag bör anta ett synsätt att resursförbrukning, miljöbelastning och samhällsutveckling hänger ihop.
Det ekologiska fotavtryck ska användas som mått på vår påverkan på planeten.
Sverige ska lämna BNP som ett mått på utveckling och välfärd.
Regeringen ska införa ett mått på utveckling och välfärd som även speglar demokrati, rättvisa, jämställdhet, hälsa, utbildning, t ex HDI.

Sammanfattning:
Jorden och mänskligheten står inför skrämmande hot att det ekologiska systemet och våra sociala system ska bryta samman. Detta är effekter av mänskliga aktiviteter och inte av naturlagar. Det innebär att människan också kan vända på utvecklingen med kloka beslut.
Det krävs en annan ekonomisk och finansiell ordning där välstånd oh utveckling mäts i t ex HDI, human development index, och förändrade värderingar från egoism och konsumtion till solidaritet och långsiktighet. Därigenom kan en nödvändig omvänd värld också bli möjlig.

Motiv och bakgrund:
En genomgång av vad forskare och samhällsanalytiker säger om tillståndet för jorden och mänskligheten ger skrämmande och alarmerande slutsatser. De två centrala systemen för vår civilisations överlevnad - ekosystemet och det sociala systemet - hotas av sammanbrott. Vi tar ut resurser i en takt som jorden inte förmår återskapa och vi belastar miljön med mer avfallsprodukter än den kan ta hand om, inte bara växthusgaser utan plaster i världshaven, kemikalier i vår miljö mm. Redan i början av augusti har vi förbrukat det utrymme på jorden som skulle räcka för hela året, Overshoot Day. Resten av året får vi tära på kapitalet, de resurser och det utrymme som borde reserveras för våra barn och barnbarn. Majoriteten av forskarsamhället är eniga att det är mänskligt agerande och mänskliga beslut som ligger bakom kriserna. Man talar om den nya geologiska tidsåldern antropocen.
Men eftersom det rör sig om mänsklig påverkan är också kriserna möjliga att påverka med kloka individuella och politiska beslut. Vi måste helt enkelt ha en ny ekonomisk ordning, där ökad konsumtion och konsumtion inte får bli mått på utveckling och välstånd utan där viktiga sociala mått måste vägas in som demokrati, rättvisa, jämställdhet, hälsa, utbildning mm och påverkan på miljön. Det kräver i sin tur förändringar av de värderingar vi lever efter. Istället för att leva för att nå ekonomisk framgång, makt, berömmelse och konkurrensfördelar och ladda materiella ting med sociala och psykologiska värden måste vi omfattas av värden som solidaritet, rättvisa, medkännande, långsiktighet och hushållning med vår enda planets resurser. En omvänd värld är både nödvändig och möjlig.156

0

L