Motion nr:16 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-01-16
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
-att Riksdagen av Regeringen beställer att ge statliga myndigheter i uppdrag att planera för koldioxidfria energisystem efter att målet med fossilfria energisystem nåtts.

Sammanfattning:
En huvudlinje på vägen mot det fossilfria samhället är förbränningen av biomassa eller gaser framställda av biomassa. Långsiktigt behöver vi frigöra oss från biobränslen eftersom de också tillför atmosfären koldioxid. För detta krävs en långsiktig planering där Sverige kan ta en ledande roll i världen.

Motiv och bakgrund:
Förbränningen av fossila kolbaserade produkter har ökat halten av koldioxid i luften. På sikt bör detta överskott reduceras. Förbränningen av organiskt material ger resulterar i att koldioxid tillförs atmosfären. Att elda en 50 år gammal björk innebär att koldioxid, som samlats under de tidigare 50 åren tillförs atmosfären. Skillnaden mellan förbränning av fossila resurser och ved ligger främst i att den fossila resursen band koldioxid för väldigt längesedan medan veden från en 50 år gammal björk nyligen band koldixiod. Den frisläppta koldioxiden är lika farlig för klimatet. Den koldioxid, som binds av årets växtlighet behöver stanna i de organiska fibrena och inte förbrännas i energisystemen. Det kan åstadkommas genom att organiska fibrer används i mer beständiga material. Forskning för att utveckla sådana material förekommer och verkar lovande. Till exempel kan trä och utvecklade cellulosaprodukter anvdas i stor omfattning. Om vi lyckas att långsiktigt tillvarata organiska fibrer kommer vi att sakna sådana för förbränning i våra energisystem. Denna resurs måste alltså ersättas av energi från flödande källor såsom sol, vind och vatten också från flöden i haven.
Det gäller alltså att vi i planeringen av framtida energisystem inte långsiktigt bygger oss fast i lösningar, som litar till förbränning av organiska fibrer. Satsningen på flödande energitillgångar behöver ges en allt större vikt för att kunna reducera koldioxidhalten i luften när vi inträtt i den fossilfria eran.16

2

2

0

L