2
Motion nr:161
Rubrik: Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Björn Idar (roger.bydler@relatio.se)*
Ort:Nacka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att en differentierad avståndsbaserad skatt, s.k. vägslitageskatt, införs för lastbilstrafiken

Sammanfattning:
Lastbilstrafiken står för i storleksordningen en tredjedel av vägsektorns utsläpp. De prognoser som Trafikverket gjort visar att lastbilars andel av godstrafiken kommer att öka, vilket leder till ytterligare ökade utsläpp. Godstransportoperatörerna betalar banavgifter, sjöfarten betalar farledsavgifter medan åkerierna fritt brukar vägarna. Dessutom orsakar lastbilstrafiken vägslitage i en helt annan utsträckning än personbilar och som kostar miljardbelopp.

Motiv och bakgrund:
Lastbilstrafiken står för i storleksordningen en tredjedel av vägsektorns utsläpp. De prognoser som Trafikverket gjort visar att lastbilars andel av godstrafiken kommer att öka, vilket leder till ytterligare ökade utsläpp. Godstransportoperatörerna betalar banavgifter, sjöfarten betalar farledsavgifter medan åkerierna fritt brukar vägarna. Godstransporterna på väg måste minska i förhållande till järnväg och sjöfart och även faktiskt jämfört med idag om vi ska klara de klimatmål Riksdagen har beslutat nationellt och överenskommit internationellt. De långväga godstransporterna måste därför i betydande utsträckning flyttas över till järnväg och sjöfart. En differentierad avståndsbaserad skatt, s.k. vägslitageskatt, skulle ge incitament för en sådan överflyttning.

Att en sådan skatt benämns vägslitageskatt motiveras av att tunga godstransporter med lastbil bryter ner vägbanan tusenfalt mer än vad personbilar gör. Förutom de kostnader det innebär är det också en viktig fråga med tanke på klimateffekterna då underhåller av väginfrastrukturen står för c:a 10 procent av utsläppen från vägsektorn.161

0

L