1
Motion nr:162
Rubrik: Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö (roger.bydler@relatio.se)*
Ort:Nacka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att interkommunala och viktigare kommunala cykelvägar ska ingå i den nationella infrastrukturplanen

Sammanfattning:
Cykling står för ungefär 10% av allt resande i Sverige. Av den nationella budgeten är bara cirka en procent avsatt till cykelåtgärder. Elcyklar kommer att kraftigt öka antalet cyklister. Investeringar i cykelvägar är bland de mest lönsamma infrastrukturinvesteringarna. För varje investerad krona ger enligt en mängd undersökningar en samhällsekonomisk vinst på uppåt 20 kronor.

Motiv och bakgrund:
Cykling blir viktig för att klara övergången från personresorna fossilfria. Då krävs stora satsningar på utbyggnad och förbättring av cykelvägarna. Cykling står för ungefär 10% av allt resande i Sverige. Av den nationella budgeten är bara cirka en procent avsatt till cykelåtgärder. Det starka intresset för elcyklar kommer att bidra till en fortsatt ökning av cyklandet om förutsättningarna förbättras. Från september 2016 till augusti 2017 såldes 67500 elcyklar i Sverige. Och elcykelpremien som började gälla 20 september 2017 kommer med stor sannolikhet att driva på utvecklingen.

Cykelvägar behöver byggas ut och cykelbanorna måste få ta större plats. När det blir fler cyklister behöver de större utrymme. Cykelvägarna behöver också ha sträckningar som gör att det dels är så korta avstånd som möjligt, dels att de är väl utformade ur säkerhetssynpunkt. Investeringar i cykelvägar är bland de mest lönsamma infrastrukturinvesteringarna. För varje investerad krona ger enligt en mängd undersökningar en samhällsekonomisk vinst på uppåt 20 kronor.162

0

L