1
Motion nr:163
Rubrik: Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö (roger.bydler@relatio.se)*
Ort:Nacka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att förmånsbeskattningen slopas för företagscykel och pendlarkort.

Sammanfattning:
För att minska biltrafiken behöver olika typer av incitament införas. I stadsmiljöer gäller det att så många som möjligt åker kollektivt eller cyklar i stället för att ta bilen. Genom att ta bort förmånsbeskattning för företagscykel och pendlarkort, blir det attraktivare för både företag och enskilda att utnyttja denna typ av förmåner.

Motiv och bakgrund:
I stadsmiljöer finns goda möjligheter att minska biltrafiken genom att införa incitament för andra transportslag. Kollektivtrafiken behöver öka kraftigt, sannolikt fördubblas, för att vi ska klara de nationella klimatmålen och ge vårt bidrag till att Parisavtalets klimatmål inte överskrids. Även cykling behöver ges bättre förutsättningar och kommer att vara ett viktigt område i omställningen av transportsektorn.

I stadsmiljöer gäller det därför att så många som möjligt åker kollektivt eller cyklar i stället för att ta bilen. Genom att ta bort förmånsbeskattning för företagscykel och pendlarkort, blir det attraktivare för både företag och enskilda att erbjuda respektive utnyttja denna typ av förmåner.163

0

L