1
Motion nr:168
Rubrik: Klimatmobilisering   Rekommenderad 
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Daniel Ringström, Mats Sjöblom (d.ringstrom@hotmail.com)*
Ort:Gävle
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Sveriges regering ska:
-deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
-åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
-mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
-verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.

Sammanfattning:
Regeringen har möjlighet att deklarera att vi befinner oss i en akut nödlägessituation. Syftet är att initiera internationellt samarbete och mobilisera alla samhällssektorer för att vidta åtgärder i tillräcklig skala och hastighet för att skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.

Motiv och bakgrund:
Mänskligheten står inför sin största kris i mänsklighetens historia, vad vi gör nu kommer att avgöra människans framtida öde. Om vi fortsätter som nu (business as usual) kommer vi att utlösa en skenande temperaturhöjning där en stor del av de nuvarande arterna kommer att utrotas. Vi har ett val att medvetet fortsätta förstöra våra livsbetingelser eller att omedelbart börja avveckla det som förstör. Det är mänsklighetens agerande nu som bestämmer hur jordens biosfär kommer vara miljontals år framåt.

Regeringen har möjlighet att deklarera att vi befinner oss i en akut nödlägessituation. Syftet är att initiera internationellt samarbete och mobilisera alla samhällssektorer för att vidta åtgärder i tillräcklig skala och hastighet för att skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.

De nämnda åtgärderna grundas i att:

-klimatförändringarna orsakar redan idag förlust av liv och förstör ekosystem.
-de globala genomsnittstemperaturerna, halterna av växthusgaser i atmosfären och försurning av haven är redan idag på farliga nivåer.
-mobilisering av samhällen under krigstider har visat hur snabbt nationer kan omstrukturera sina ekonomier när de ställs inför extrema hot.

Denna motionen är utformad utifrån förlaga från det Australienska uppropet Climate Emergency Declaration petition (https://www.cedamia.org/sign/) som är en del av The Climate Emergency Declaration and Mobilisation Campaign (http://climateemergencydeclaration.org/).168

0

L