Motion nr:169 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Hejda låneekonomin. Begränsa lånekonsumtionen. Så minskas CO2-utsläpp.
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-04-04
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att uppdra åt riksdag och regering att på internationell nivå arbeta för att minska bankers kreditgivning till konsumtion genom att minska utrymmet för banker att låna ut pengar, som de inte har.

Sammanfattning:
En stor del av konsumtionen och dess utsläpp av växthusgaser i välbärgade länder sker på medel lånade i banker. Bankerna lånar ut pengar som de inte har. Pengarna skapas när du lånar. Lånet skapar en tillgång hos banken, som med tiden kräver in dessa pengar med ränta. Om bankerna inte tilläts att skapa pengar för konsumtionskrediter skulle vi i den välmående världen behöva begränsa vår konsumtion till de sparade pengar vi har. Detta skulle kunna ske genom en internationell överenskommelse om att banker endast få ge konsumtionskrediter i den utsträckning de har sparares pengar att låna ut.

Motiv och bakgrund:
En stor elefant i rummet är den höga konsumtionstakten i den välbeställda delen av världen. Konsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. En stor del av konsumtionen sker på medel lånade från banker eller andra kreditinstitut. Det är märkligt: BANKERNA LÅNAR UT PENGAR SOM DE INTE HAR!. De flesta tror att bankerna samlar in sparpengar, som de sedan lånar ut till behövande. Så är det inte med den största delen av utlåningen. Pengarna de lånar ut finns inte utan skapas när du lånar. Vid lånet tas det lånade beloppet upp som en tillgång hos banken, som med tiden kräver in pengar med ränta av det du har tjänat. Undra på att bankerna går med vinst. Om bankerna inte tilläts att skapa pengar för konsumtionskrediter skulle vår konsumtion minskas kraftigt. Hur mycket bilar, båtar, semesterresor och annat har vi inte köpt för lånade pengar. "Ta ett snabblån och far och flyg!".
Vad jag förstår skulle sådana begränsningar kunna införas genom att höja kraven på bankerna att ha tillgång till sparares pengar för sin utlåning. Har de inte mer inlånade pengar så får de inte låna ut. I dagsläget får de alltså hitta på pengar och låna ut dem för konsumtion. Jag kan inte säga att jag till fullo förstår bankernas trolleritrick, som vi alla går på och de flesta av oss applåderar. En som förstått mera är Marianne Påsse. Läs hennes bok: Tänk om Nya pengar förändrar världen, som publicerades 2017 av Öraholma bok & skrivstudio.
Om jag förstår det rätt är ett av huvudskälen till att Nordea flyttar till Finland att de där får skapa mer påhittade pengar till krediter. Sverige ställer idag större krav på bankerna. Svenska banker får inte hitta på lika mycket pengar. Detta visar på att Sverige, så som motionen föreslår, måste arbeta för att få internationella överenskommelser om begränsade påhittade pengar. Detta borde kunna bli en fråga för nästa klimatmöte och skulle kunna ge en rejäl minskning av växthusgasutsläpp!169

2

2

0

L