Motion nr:172
Rubrik: märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Kari Littmarck-Sahlin (kari.littmarcksahlin@gmail.com)*
Ort:Gävle
Organisation:medlem i Omställning Gävle
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vid upphandling av mat i offentlig verksamhet behövs vägledning för att kunna hitta den bästa maten, som tar hänsyn till djurskydd och ett hållbart jordbruk i enlighet med svensk lagstiftning

Detta bör även gälla alla oss konsumenter.
Det skulle kunna ske genom att utveckla en märkning typ "nyckelhål", "KRAV", "Fair trade", "Svenskt sigill"
och skulle då kunna kallas för "klimatsmart" eller lik

Sammanfattning:
Enl. Upphandlingsmyndigheten
Importerad mat behöver endast uppfylla EU-gemensam lagstiftning, t.ex. minimidirektivet för djurskydd inom EU, för att få sättas på den europeiska marknaden och därmed säljas till svenska kommuner. Mat producerad i Sverige måste följa svenska produktionsregler som t.ex. är mer långtgående inom djurskydd än minimidirektivet för djurskydd inom EU.

Detta gör att den svenska maten ofta blir dyrare, vilket i sin tur hotar ansvarfull svensk matproduktion som tar hänsyn till klimatet både när det gäller djurskydd och jordbruk som följer miljömålen.

Motiv och bakgrund:
Självförsörjningsgraden i Sverige är endast 50%, men om vi även räknar med den nödvändiga importen av utsäde, frön, då vi inte har någon inhemsk fröodling, och av den onödiga importen av kemiska gödnings- och ogräs- och insektsmedel, så är vi ohållbart beroende av import.
Vad händer om vi blir avskurna från import av olika anledningar? Myndigheten för kris- och beredskap är bekymrad.

Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket, Miljömålen m fl har mycket information att komma med, men jordbrukarna måste få mera stöd att bruka jorden så att den kan ge näring åt våra livsmedel i generationer, då måste maten få kosta det den gör i det första produktionsledet, så att jordbrukare kan överleva och att nya unga jordbrukare ges möjlighet att odla den livsviktiga maten.

Och enligt det nuvarande sättet att tänka, så är det den offentliga upphandlingen av livsmedel och medvetna konsumenter som styr efterfrågan.

Där kan en märkning vara till hjälp.172

0

L