Motion nr:177
Rubrik: Effektivisera hela el-systemet.
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Birger Eneroth (birgereneroth@yahoo.com)*
Ort:Lidingö
Organisation:privat
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Nolltaxa bör eftersträvas på den vanliga elnätavgiften. Och höj i stället den rörliga delen som också kan variera mer på olika tider och platser..

Sammanfattning:
Modern digital teknik kan användas för att styra elpriset timme för timme och på olika platser. Med hänsyn till kraftledningarnas kapacitet och till utbud och efterfrågan på el. Och för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i hela samhället.

Motiv och bakgrund:
Det rörliga priset på el bör istället höjas på lämpligt sätt. Så blir det lättare att ha kvar ett elabonnemang även till en fastighet med mycket låg elanvändning t ex en sommarstuga. Och det blir mer lönsamt att effektivisera och minska elanvändningen. Att hushålla. Och att köpa solpaneler. Så bidrar man till att rädda klimatet. Den som inte hushållar med el får betala mer men förorenaren bör ju betala eller som man säger internationellt: ”Polluter pays principle”.


Modern digitalisering möjliggör att priset på el kan bli olika timme för timme. Och på plats för plats. Och man kan köra t ex tung industri och annat mera på natten än på dagtid och mera på sommaren än på vintern när det annars är större risk att elsystemet blir överbelastat. Hela elsystemet blir billigare med sådan marknadsstyrning. Jag yrkar på att vi eftersträvar en mer rationell styrning av elprisstrukturer.


Mer återvinning av många material vore bra. Exempel: Ny cement kan göras av gammal betong så blir det lättare att rädda Ojnareskogen mm på Gotland. Och stål kan göras med mer vindkraft. Och med vätgas som också kan vara energilager för de tider och platser där tillgången på vindkraft mm är knapp.Tung industri kan köra mer på sommaren än på vintern så blir det som ett energilager och utjämning av elanvändningen över tiden. Det blåser ju inte heller jämt. Andelen vindkraft i elsystemet kan då bli mycket högre. Tillförsel och användningssidan anpassar sig bättre till varandra med flexibla priser.

Kortare arbetstid, fler får jobb. Mer tid till fortbildning, större möjlighet till två - skift på många arbetsplatser. Det blir fler arbetade timmar på en arbetsplats. Installationer och annat används mer och effektivare. Det spar pengar. Och vi får en viss utjämning av högtrafiktiderna i transportsystemet och också i elnätet. Användningssidan av energisystemet blir mer flexibel med utspridda arbetstider på många arbetsplatser. Kapaciteten används då mer och effektivare. På många arbetsplatser kan man då öka produktionen totalt och utan lönesänkning erbjuda 6-timmars arbetsdag. Möjligheterna till övertid vid hög efterfrågan ökar kraftigt.

Vi bör satsa på mer trähusbyggande. Med stommar av limträbalkar. Hållbart skogsbruk. Nya byggnader bör i mycket större utsträckning byggas av trä från fabriker i skogslänen. När man river husen så bygger man nya hus av trä från skog där det har hunnit växa upp nya träd. Stora mängder kol binds under lång tid i stället för att bli koldioxid i atmosfären. Och fler bra jobb på en mer levande landsbygd. Förnybar energi och förnybart material. Och många fler bra bostäder behövs.

Jag vill att vi på olika sätt bygger ett mer långsiktigt hållbart samhällsliv och näringsliv – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Birger Eneroth, Lidingö177

0

L