1
Motion nr:186
Rubrik: Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Lena Nylund (lena_nylund@hotmail.com)*
Ort:Njurunda
Organisation:Klimataktion Sundsvall
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att sträckan Gävle-Härnösand kraftigt prioriteras så att senast 2030 har sträckan dubbelspår

att att finasieringen lånebaseras

att sträckan Härnösnd-Umaå före 2050 utgör en del av den nya Ostkustbanan

Sammanfattning:
Motionen handlar om en utbyggnad från enkelspår tilll dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och konsekvenserna vad gäller minskade koldioxidutsläpp pga betydligt färre lastbilstransporter och minskat flygande.

Motiv och bakgrund:
Järnvägen mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår.Den 27 mil långa sträckan stryper flödet i en strategiskt viktig del av Svedrige-
Den begränsar hela vårt nationella järnvägssystem.
Denna flaskhals kan sedan kopplas ihop ned den nybyggda Botttniabanan.

Varje dag körs 1400-2500 lastbilar i långhväga trafik längs Norrlandskusten.En undersökning har visat att endast 1av 20 långväga transporter behöver gå på landsväg.
Dvs . av 20 lastbilar kan 19 använda järnväg.

Flygtrafiken från UImaå,Östersund och Sundsvallsområdet till Stockholm uppgår tillnärmare 2 miljoner passagera och ger ett utsläpp på 135000 ton koldioxid-
Med utbyggd järnväg kan restiden halveras och flygandet minska.186

0

L