Motion nr:version nr: 2Välj version:
Rubrik: GRETA, ett grönt handelsavtal
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-16
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag vill att
- alla överstatliga avtal ska ha en övergripande klausul att alla parter i kontraktet förbinder sig att uppfylla FNs 17 Globala Mål, inklusive FNs klimatavtal från Paris 2015,
- Sveriges regering verkar för att EU och FN driver detta i sina förhandlingar.

Sammanfattning:
Flera av dagens aktuella förslag till internationella avtal innehåller klausuler som kan användas för att förhindra åtgärder mot klimatkrisen.

Jag föreslår att alla överstatliga avtal ska ha en övergripande klausul att alla parter i kontraktet förbinder sig att uppfylla FNs 17 Globala Mål, inklusive FNs klimatavtal från Paris 2015.

Motiv och bakgrund:

SITUATIONEN IDAG
Storföretag i USA och Kanada driver förhandlingar med stora delar av världen för att skapa ett starkare grepp om världsmarknaden. Det handlar mycket om patent- och varumärkesfrågor och andra Intellectual Property Rights. Man kämpar emot det man kallar expropriation, att staters beslut kan hota ett nordamerikanskt företags marknadsandel och därmed vinst.

Med länderna runt Stilla Havet har USA förhandlat fram ett Trans-Pacific Partnership, TPP, och samtidigt, med EU, ett Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Av många anses dessa vara ett försök att låsa länder och marknader till USA. Kina har tackat nej. Trump satte när han tillträdde (temporärt?) stopp för avtalen med motiveringen att de tar bort amerikanska jobb.

Nordamerikansk industri sätter därför sitt hopp till CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, som är Kanadas motsvarande avtal med EU. Detta har godkänts av EU och ska nu ratificeras av alla medlemsländer. Sveriges regering och Riksdagen är positiva, och delar av CETA har redan börjat gälla här.

Ett stort problem med CETA är att det ger stora transnationella företag rätten att stämma stater om dessa stör eller hindrar företagets verksamhet, t.ex. med miljöregleringar. Målet avgörs dessutom av en icke-demokratisk kommitte som kan förväntas vara välvilligt inställd till företagen. Att just Kanada är motpart betyder inte mycket; det räcker med att företaget har verksamhet i Kanada för att det ska kunna använda CETA mot en EU-stat. Ett exempel på detta är att tobaksbolagen använde lokalbolag i Singapore för att åtala Australiska staten då denna införde begränsningar för marknadsföring av tobak.

"De aktörer som av olika skäl ser ett behov av (...) att möta klimatförändringarna gör rätt i att vara bekymrade för vilka, direkta och indirekta, effekter CETA kan medföra för möjligheterna att effektivt göra detta."
-Rickard Allvin, Katalys Rapport 33

De stater som nu främst driver att världshandeln ska avregleras, som UK och USA, skyddade sin ekonomi med höga tullar under tiden de byggde upp sin egen industri. Det är först nu, då de anser sig ha ett övertag, som de kräver att världen öppnar sina gränser.2

2

2

0

L