Motion nr:201
Rubrik: Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.   Rekommenderad 
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Belén Camarero del Río, Johanna Vahlby (belencamarerodelrio@gmail.com)*
Ort:Stockholm, Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Införa en klimatmärkning för livsmedlens koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Öka medvetenheten kring matsvinnets betydande klimatpåverkan.

Sammanfattning:
Livsmedel har en betydande klimatpåverkan. Hur mycket vet vi inte eftersom livsmedelsprodukterna saknar en tydlig klimatmärkning. Om Sverige skall minska utsläppen från matsektorn måste allmänheten veta om koldioxidutsläppen och klimatpåverkan som varje produkt genererar. En viktig åtgärd är dessutom att öka insikten om matsvinnets klimatpåverkan. Det handlar inte endast om att ändra konsumtionen, utan även att minska den.

Motiv och bakgrund:
Maten står idag för en betydande andel av utsläppen av växthusgaser. I Sverige står maten för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Utsläppen från livsmedel har minskat under de senaste decennierna, dock ökar utsläppen i andra länder genom ökad import. Naturvårdsverket underlagsrapport 2015 konstaterade att det finns en stor skillnad mellan olika livsmedels miljöpåverkan, där ändrade matvanor kan minska matkonsumtionens klimatpåverkan [1]. Om Sveriges regering vill förändra konsumtionsmönster för livsmedel måste tydligare åtgärder göras. Sverige är mogen att ta ansvar för att skapa ett förändrat beteende. Att tydliggöra klimatmärkning på livsmedel så att konsumtionen har en större möjlighet att förändras skapar inte bara minskade utsläpp av växthusgaser, utan kan även generera betydande hälsoeffekter. Då utbud och efterfrågan går hand i hand kommer efterfrågan att expandera om den svenska regeringen satsar på en ökad medvetenhet.

Enligt Naturvårdsverket förekommer matsvinn i hela produktions-, försäljnings och konsumtionskedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Under 2014 uppkom ungefär 1,3 miljoner ton avfall. Att minska matsvinnet är idag enligt den svenska regeringen ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen [2]. Ändå finns inga kontroller eller riktlinjer för hushåll, livsmedelsbutiker eller restauranger? Sverige kan inte svagt arbeta för att förändra konsumtionen av varor, förändringen måste även inkludera konsumtionsmönstret kring antal varor.
Vi behöver en regering som tydligt visar riktlinjer och engagemang kring matsektorns klimatpåverkan.

1. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
2. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/201

0

L