Motion nr:203 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Finansiering av små och kooperativa företag
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-03-28
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår

- att Sverige överger dagens QE-modell för stimulans,
- att stöd till nystartade småföretag beaktas som alternativ för stimulans,
- att speciellt kooperativ och icke-vinstdrivande företag utanför storstadsregionerna gynnas.

Sammanfattning:
En fossilfri ekonomi kräver starkt reducerade transporter, dvs ökad andel närproducerade varor och tjänster. Konsekvensen av det kan bli uppkomsten av fler små lokala icke-vinstdrivande företag typ kooperationer. För att säkerställa detta krävs finansiering. Denna motion föreslår att staten överger dagens QE-modell för stimulering av ekonomin och övergår till att finansiera starten av kooperativ.

Motiv och bakgrund:
Många småföretagare har svårt att finansiera sitt företag, och belåning av privatbostaden är ofta den enda realistiska metoden. Detta utesluter helt den grupp potentiella företagare som inte äger sin bostad. Speciellt vid tillfällen då medarbetare tar över ett existerande företag kan detta vara ett hinder.

Anledningen till hindret är ofta att den långivande banken inte ser tillräckligt god potential i företaget eller tillräcklig säkerhet för återbetalning. Banken har inget incitament att stimulera ekonomin annat än direkt kortsiktig lönsamhet.

Staten däremot har ett stort intresse av att stimulera ekonomin. Det sätt staten använder idag är s.k. Quantitative Easing (QE), vilket innebär att staten köper obligationer av affärsbankerna vilka på det sättet får tillskott av kapital. Förhoppningen är att detta kapital ska spridas ut i samhället och på det sättet öka omsättningen, men mycket av QE-pengarna hittills har gått till tillgångsmarknaden och ökat priset på t.ex. aktier och fastigheter, och bidragit till att skapa bubblor.

Staten har även ett övergripande ansvar för omställning till en fossilfri ekonomi, vilket bl.a. kommer att kräva mer lokal produktion och där kommer små nystartade kooperativ och andra företag vara viktiga aktörer.

Jag föreslår därför att stimulanspengar istället för QE läggs till en fond för nystartade företag, främst sådana med fokus på samhällsnytta. Reglerna för lån från denna fond bör ställa villkor om lokal klimatsmart produktion.203

2

2

0

L