Motion nr:205 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Stoppdatum för fossila bränslen   Vinnande motion 
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-02
Motionär:Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström (johanna.lakso@naturskyddsforeningen.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatavdelningen, Naturskyddsföreningen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att riksdagen beslutar om ett stoppdatum för förbränning av fossila bränslen.

Sammanfattning:
Enligt forskningen håller vår kolbudget på att ta slut om vi vill begränsa uppvärmningen till under 1,5. Därför behöver vi snabbt sluta använda fossila bränslen. Ett sätt att garantera att företag, institutioner och hela samhället ställer om är genom att förbjuda förbränning av fossila bränslen efter ett visst datum. Därför vill vi se att riksdagen beslutar om ett stoppdatum under nästa mandatperiod.

Motiv och bakgrund:
Möjligheten att uppnå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader minskar för var år som går. Användningen av fossila bränslen är en stort bidragande orsak till klimatkrisen och alla är eniga om att vi på sikt måste fasa ut vår användning av fossila bränslen helt. I en så stor omställning av samhälle, industri och företag krävs långsiktighet. Därför bör Sverige redan nu besluta om ett stoppdatum för förbränning av fossila bränslen. Som internationell föregångare behöver Sverige snabbt fasa ut vår användning av fossila bränslen. Ett stoppdatum ger tydlighet och planerbarhet, samtidigt är det ett bra komplement och delmål till redan uppsatta mål som fossiloberoende fordonsflotta 2030 och nollutsläpp 2045.205

3

3

0

L