2
Motion nr:207 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Staten måste sluta subventionera flyget!   Rekommenderad 
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-03-28
Motionär:Moa Lindholm (moa.lindholm@yahoo.se)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag vill:
- att regeringen plockar bort möjligheten för flygbranschen att göra skatteavdrag på bränsle-, koldioxid- och energiskatter.

Sammanfattning:
Se nedan.

Motiv och bakgrund:

Flyget är en av de största klimatbovarna. Därför är det anmärkningsvärt att flygbranschen i Sverige inte ens betalar för sina egna kostnader.

Skattebefrielse för flygbränsle kan exempelvis ges för luftfartyg som används:
? för transport av passagerare mot ersättning
? för transport av varor mot ersättning

Skattebefrielse från koldioxidskatt och energiskatt kan också göras:
? i luftfartyg, när detta inte används för privat ändamål. Även om du inte är skattebefriad förbrukare kan du köpa flygfotogen utan skatt om du tar emot bränslet direkt i flygplanet, när flygplanet inte används för privat ändamål.

Flygbranschen kan alltså, trots att det är det mest koldioxidintensiva transportslaget, göra betydande skatteavdrag, vilket betyder att staten i dagsläget subventionerar flygresor. Detta rimmar illa både med den rödgröna regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, och med Alliansens resonemang om att marknaden ska sköta sig själv i så stor utsträckning som möjligt.

Att en flygskatt nu införts är ett steg i rätt riktning, men ännu effektivare vore att ta bort möjligheten för flygbranschen att göra skatteavdrag från bränsle-, koldioxid- och energiskatter. Detta skulle möjliggöra ökade satsningar på utbyggnad och förbättring av tågnätet och på andra klimatvänligare transportslag.207

2

2

0

L