Motion nr:21 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2017-12-18
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att riksdagen beslutar om bindande planbestämmelser, som säkerställer att odlingslotter för stadodling skapas i stadsdelarna i lika stor utsträckning, som det totala utrymmet som finns för fordonsparkering.

Sammanfattning:
Det finns ett ökande intresse för stadsodling, som delvis kan bidra till försörjning, men som främst ger livskvalitet. Det är ont om plats för stadsodlingar. Det finns planbestämmelser, som kräver att parkeringsplatser anordnas. För att ge plats åt stadsodling borde det finnas åtminstone lika mycket och lika utspritt över stadsdelarna, som det finns parkeringsplatser. Inför bindande planeringsnormer, som ger stadsodlingen åtminstone lika mycket utrymme och spridning, som parkeringsplatser.

Motiv och bakgrund:
För att öka försörjningsgraden, minska transporter och ge människor en direkt upplevelse av grunden för vår existen ger stadsodling ett bidrag. Stadsodling befinner sig ii Sverige i sin linda och möjligheter ges, om de alls finns, ofta perifert i städerna. Stadsodlingen behöver integreras i hela stadmiljön och ett sätt är att inom varje område åtminstone ge lika mycket utrymme som till bilparkeringar. Utrymmen för bilparkering kan beredas i källare och i parkeringshus. Odlingslotterna skall finnas på åtminstone lika stora ytor som parkeringarna i området oavsett om parkeringarna är under tak eller ej. Behovet av en sådan reglering är överhängande då den nu rådande trenden att förtäta städerna inkräktar på de grönytor som nu finns. Riksdagen bör besluta om bindande planbestämmelser för utrymmen för stadsodling till ytan åtminstone lika mycket som avsätts för parkering.21

2

2

0

L