1
Motion nr:219
Rubrik: Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Sigbritt Nordlund (sinorna@hotmail.com)*
Ort:Hägersten, Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att varje mantalsskriven person förses med ett utsläppskonto, vars tak är lika för alla

Att taket sätts avsevärt under nuvarande utsläppnivå från klimatskadliga varor och tjänster

Att utsläppskontot belastas vid varje köp av de varor och tjänster som riksdagen bestämt, såsom fossila bränslen, flygresor till och från slutdestination, nötkött m m

Att kontots pott ska gälla 3 år i taget

Sammanfattning:
De redan pågående klimatförändringarna kräver åtgärder utöver det vanliga. Det är inte realistiskt att lägga ansvaret på individen och vänta på livsstilsförändring hos majoritetssamhället. Att vi i Sverige lever som om vi hade tillgång till 4,2 jordklot har basunerats ut i åratal utan effekt på livsföringen. Den klimatskadliga konsumtions- och utsläppskurvan behöver brytas för att nya sätt att leva ska växa fram. Ransoneringsförslaget med utsläppskonton ska därför inte ses som ett slag mot flygresenärerna, utan som ett styrmedel, en katalysator för omställning av både livsstil och näringsliv.

Motiv och bakgrund:
För flertalet av jordens innevånare liksom för våra barn och barnbarn är vi i full färd med att förstöra möjligheterna till ett gott liv. Alla vet det. Och i den politiska maktlöshetens tecken fortgår det. Politikens redskap har hittills inte lyckats styra ekonomin från att köra sitt eget race och allas vårt öde mot en annalkande avgrund. Att som i detta förslag direkt begränsa de farligaste konsumtionsutsläppen kan få inverkan på ekonomi och industri. Kollektivtrafiken skulle sannolikt växa, liksom en grönare varukonsumtion. Ett litet land som Sverige skulle härigenom kunna påverka t ex flygindustrin, vars internationella avtal inte ger något incitament för utveckling mot hållbarhet. En ökad efterfrågan på elbilar här hemma skulle uppfattas av biltillverkare långt borta. Det skulle passa den svenska ambitionen att vara ett föregångsland i klimatarbetet.
När politiska företrädare klarar att ta den ledarroll som läget kräver vaknar hopp och goda krafter. I stället för förnekande och likgiltighet skapas utrymme för mogna och ansvarstagande individer, företag och organisationer. Att införa ett ransoneringssystem lika för alla är inget ingrepp i våra mänskliga fri- och rättigheter. Individen kan fortfarande inom ramen göra det hen värderar högst. Ett sådant beslut är en akt av ledarskap till skydd för oss alla och skulle därför verka sammanhållande för samhället som helhet.219

0

L