Motion nr:230
Rubrik: Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Eva Lundqvist, Karin Sundby (karinsundby77@gmail.com)*
Ort:Nyköping
Organisation:Föreningen Svinnlabbet
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Införande av förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet.

Sammanfattning:
En tredjedel av vår globala livsmedelsproduktion slängs. Många goda initiativ driver på för att skapa en förändring och minska vårt matsvinn, men det räcker inte. Mer kraftfulla åtgärder måste till; ett förbud mot att slänga livsmedel i butik skulle leda till en snabb förändring och ge ringar på vattnet till övriga delar av livsmedelskedjan.

Motiv och bakgrund:
För att försörja jordens växande befolkning till år 2050 måste den globala matproduktionen öka med 60% (1). Samtidigt blir en tredjedel av den globala matproduktionen matsvinn; mat som skulle räcka till att försörja 3 miljarder människor (2). Det enorma globala matsvinnet innebär världens möjlighet, det handlar om att effektivt utnyttja de resurser vi har.

Frankrike blev år 2016 första landet i världen att förbjuda införa ett förbud för matbutiker att slänga livsmedel. Maten ges istället till behövande. Lagen innebär ett förbud mot att slänga livsmedel som inte passerat sitt bäst-före-datum, inte heller får butiker förstöra mat för att på så sätt förhindra att folk att hämta mat från butikens containrar. Matbutiker som bryter mot lagen riskerar dryga böter (3).

Matsvinn finns i hela livsmedelskedjan; det saknas tydliga incitament för mataktörer att på allvar tackla frågan. Det blir allt vanligare att vidta åtgärder som t ex prissänkningar och förädling av olika slag, men åtgärder som innebär att maten tas tillvara kan ibland vara dyrare (eller mer tidskrävande) än om maten slängs. För att få till en verklig förändring behövs kraftfullare åtgärder. Ett liknande förbud som det i Frankrike skulle påskynda kreativa lösningar och ge ringar på vattnet i hela livsmedelskedjan.

Vi föreslår därför att riksdagen beslutar om ett förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet.

1 Max Troell, Stockholm Resilience Center, pers. komm., 2016-11-01.
2 www.feedbackglobal.org 2016-12-20.
3 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-blir-det-forbjudet-for-franska-butiker-att-kasta-bort-mat230

0

L