1
Motion nr:245
Rubrik: Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.   Rekommenderad 
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Anders Höglund (anders.hoglund@tssef.se)*
Ort:MUNKA LJUNGBY
Organisation:Stiftelsen Hållbart Samhälle - The Swedish Sustainable Economy Foundtion
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Inför ett hushållningstillägg som avgift på införsel, produktion eller försäljning av klimat- och miljöskadliga ämnen. Justera (höj) tillägget tills de skadliga utsläppen elimineras eller når hållbara nivåer.
Återför intäkterna från hushållningstillägget genom månadsvisa återbetalningar (i lika andelar) till medborgarna för att skapa efterfrågan som tryggar sysselsättningen och löser problemen.

Sammanfattning:
Hushållningstillägget kan beskrivas som en tillämpning av innovationen Flexible Fees som gör det lönsamt att minska skadliga utsläpp. Intäkterna från hushållningstillägget återförs och betalas regelbundet ut, I lika stora andelar, till hushållen. Detta blir en garant för den ekonomiska balanseringsprincipen som gör att lösningen blir både budgetneutral och rättvis samtidigt som handlingsfriheten återfinns. Ny information blir tillgänglig i de ekonomiska gränssnitten som uppstår, detta ökar säkerheten och förenklar politikernas beslut samtidigt som demokratin fördjupas och tryggas.

Motiv och bakgrund:
Faktum är att utsläppen som ett resultat av svensk konsumtion ökar.
Det som gjorts i fler decennier för att få ekonomins klimatpåverkan att minska till rimliga nivåer är bland annat miljömärkning och utsläppsrätter men dessa åtgärder har varit otillräckliga.
Vi måste agera skyndsamt. Att inte införa tillräckligt kraftfulla åtgärder skadar både samhället och människor.
Tiden håller på att rinna ut. Nu behövs åtgärder som långsiktigt tryggar samhällsekonomin samtidigt som klimat- och miljöpåverkan snabbt minskas.
Dagens utbud av produkter och tjänster, och de affärsbeslut som tas, bygger på defekta och missvisande prissignaler. Om det inte lönade sig (kortsiktigt ekonomiskt) att skada klimat och miljö skulle problemen inte finnas.
Förslaget är ett hushållningstillägg som avgift på införsel och produktion eller försäljning av klimat- och miljöpåverkande ämnen. Avgiften höjs regelbundet tills marknadens utsläpp genom användning av dessa ämnen når hållbara nivåer. Intäkterna från tillägget återbetalas till medborgarna för att säkerställa att konsumenter har köpkraft som räcker till klimat- och miljövänliga produkter och tjänster.
Bättre miljöalternativ blir då mer attraktiva och billigare än de miljö- och hushållningsmässigt sämre alternativen tack vare hushållningstilläggets påverkan på kostnader och marknadspriser.
Återbäring gör att marknaden stimuleras att ställa om. Konsumenter kommer ha råd med klimatriktiga val.
Att lägga tilläggen på redan etablerade avgifter minskar administrationskostnaderna.
Att avisera intentioner och höja regelbundet ger marknaden tid och möjlighet att anpassa sig och då finns tid för anpassning till de svåraste utmaningarna.
Intäkterna från styravgiften/styravgifterna återbetalas regelbundet till medborgarna som ger en majoritet av befolkningen ökad köpkraft och lockar fram investeringar som skapar fler och bättre jobb.
Återbäringen gör att det blir synligt för konsumenter vad miljön egentligen kostar och de rabatter som företagen fått genom att inte betala den verkliga samhällskostnaden för sin affärsverksamhet.
Den positiva köpkraftsomfördelningen och efterfrågan gör det praktiskt möjligt att upprätthålla full sysselsättning och undvika skadlig arbetslöshet under omställningstiden. Detta är synnerligen viktigt och i princip nödvändigt för en fungerande, effektiv, lösning på problemen.
Med en robust efterfrågan, nya marknader och fler arbetstillfällen ökar framtidstron och viljan att investera och satsa på miljöanpassade framtidslösningar.
Förändringar i materialpriser kommer att vara tillräckligt hög för att få olika marknadsaktörer att agera, bl a, genom att skapa nya (termins)marknader och att positionera sig. Positioneringen innebär att företagen gör en seriös bedömning av de ekonomiska förutsättningarna att investera i ny miljövänlig teknik (Cleantech) samt försäkrar sig mot osäkerheten i de framtida kostnader på varor och tjänster som ökas genom styravgiften.245

0

L