Motion nr:253
Rubrik: Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-08
Motionär:Ingegerd Kjellberg (ingegkj@telia.com)*
Ort:Borlänge
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Förändrad jord- och skogsbrukpolitik är viktig för att vi ska klara klimatmål och försörjning
och förhindra att massor av människor tvingas bli klimatflyktingar.

Sammanfattning:
Om inte klimatmålet +1,5 grader C klaras kommer stora delar av jorden att bli obebolig och skördar kommer att minska. Det resulterar i enorma flyktingströmmar. Enligt UNHCR kommer
år 2050 mellan 250 miljoner-1 miljard klimatflyktingar annars att finnas i världen. Enl. UNCCD
lever 2,6 miljarder människor på jordbruk. Över hälften av åkermarken är påverkad av markförstörelse och försämras stadigt för 1,5 miljarder människor i över 100 länder. Enl. FAO
riskerar Afrika att fram till år 2030 förlora två tredjedelar av sin bördiga åkermark till torra öknar. Det moderna jordbruket utarma jorden.

Motiv och bakgrund:
Det moderna jordbruket har under många år utarmat jordarnas bördighet genom storskaliga, ensidiga odlingar, genom konstgödning och bekämpningsmedel. Det har lett till föroreningar av vattendrag genom övergödning och bekämpningsmedelsrester och kraftigt decimerat insekter som behövs för pollinering.
Lösning: Mer skonsamma brukningsmetoder behöver införas, t.ex. utifrån kunskap om agroforestry och permakulturodling där träd/buskar och växter odlas tillsammans och stärker varandra, växtföljd varieras och ett rikt insektsliv gynnas. Jordens bördighet kan ökas genom biokol och naturgödsel. Barmark undviks som annars leder till stora koldioxidutsläpp.
Olika tidningsartiklar är källmaterial.253

0

L