Motion nr:260
Rubrik: Certifierad Palmolja
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-04-10
Motionär:Emili Nohrén (emili.99@hotmail.com)*
Ort:Skutskär
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Starta en process där staten ger ut mer information gällande utvinning av palmolja och dess konsekvenser.

Svenska affärer ökar inköpet av livsmedel och produkter med certifierad palmolja.

Sammanfattning:
Om staten ger ut mer information till medborgare gällande palmoljeproduktionen och skillnader mellan certifierad palmolja och icke certifierad skulle det kunna påverka deras syn på livsmedlen de köper. I och med detta startas en process som med tidens gång kan leda till minskat inköp av produkter med icke certifierad palmolja.

Informationen kan användas för att uppmuntra affärer och företag att tänka över deras inköp av produkter och rikta in sig mer på certifierad palmolja.

Motiv och bakgrund:
En av världens viktigaste vegetabiliska olja är just palmolja. Det finns i godis, tvättmedel, smink och mycket annat. Många människor har ingen aning om palmoljeutvinningens konsekvenser, man är inte medveten om vad för effekter våra inköp bidrar till. Detta måste ändras. Otroligt stora ytor av regnskog har huggits ned för att ersättas av oljeplantager. I samband med detta har flera människor, djur och växtarter tvingats undan och fått deras livsmiljöer förstörda.

Oljepalmen är en mycket mer effektiv råvara till exempel raps eller solros eftersom den är mycket billigare att odla och hantera. Den växer året runt och är mycket enkel att hantera då den kräver mindre bevattning, bekämpning- och gödningsmedel än andra vegetabiliska oljor.

Men att bojkotta palmoljan gör sig ingenting till, för då kommer denna bara ersättas av någon annan olja som kommer att exploateras och överkonsumeras. Detta hjälper varken regnskogen eller lokalbefolkningen som drabbas hårt av de bränder som orsakas av palmoljeproduktionen. Istället så borde man sikta på en mer hållbar och ansvarsfull utveckling inom odlandet.

Istället för att bojkotta borde konsumenter ställa krav på att palmoljan bör vara certifierad enligt RSPO(Roundable on Sustainable Palm Oil) som följer ett regelverk som innebär rimliga arbetsvillkor, mindre sociala konflikter och skyddande av regnskogen. Inga nya plantager får skapas av det som är kvar av den orörda regnskogen och andra ekosystem. Så de företag som säljer och använder palmolja måste skaffa ett certifikat för att bevisa att palmoljan de handlar med endast kommer från certifierade plantager för en mer hållbar produktion.

Källor:
http://www.wwf.se/press/aktuellt/1617786-krav-certifierad-palmolja
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551360-palmolja260

0

L