Motion nr:version nr: 3Välj version:
Rubrik: Slopa momsen på begagnat
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-27
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår att

- momssatsen sätts till noll för varor där moms redan utgått för ett högre pris,
- i det fall varans pris ökat sedan moms senast erlagts, ny moms erlägges för skillnaden mellan gammalt och nytt pris.

Sammanfattning:
För att stimulera en mer cirkulär ekonomi bör moms och andra liknande skatter och avgifter slopas för sådana begagnade varor där dessa skatter och avgifter redan en gång betalats till ett högre belopp.

För varor som är/har varit del av en större vara där moms tidigare betalats för den större varan, t.ex. reservdel från tvättmaskin, ska ursprunget kunna spåras.

Motiv och bakgrund:
I och med en kraftig industrialisering och automatisering, och alltför lågt pris på energi och råvaror, har priset på nya varor sjunkit till den nivå där begagnat inte kan konkurrera, och där det t.o.m. kan bli dyrare att reparera än att köpa nytt.

Detta är oförenligt med vår strävan att minska klimat- och miljöbelastning.

FÖRSLAG
En viktig del av en cirkulär ekonomi är att vi återanvänder varor där det är möjligt. Marknaden för begagnade (kapital-)varor bör stimuleras, och varans brukbara liv förlängas. "Reparerbarhet" är därför en viktig egenskap hos nya kapitalvaror, och reparation av dessa bör stimuleras. För att sänka förbrukningen ytterligare bör begagnade reservdelar användas där detta är lämpligt. Ett sätt att underlätta detta vore att sänka momsen på såväl begagnade varor som på begagnade reservdelar till dessa.

Ett möjligt problem med detta förslag är att det inbjuder till skatteflykt. Som exempel kan en återförsäljare köpa in en ny vara, "använda" den i fem minuter, och sälja den som "begagnad" och därigenom undvika moms, trots att den säljs till nypris. Ett annat problem är att kostnaden för en eventuell renovering av en begagnad vara inte beskattas.

Ett sätt att komma runt detta vore att stipulera att den begagnade varans pris ska vara lägre än t.ex. 50% av marknadspriset för motsvarande ny vara. Ett annat sätt kan vara att visa att full nyprismoms erlagts i ett tidigare köp, vilket skulle kräva spårbarhet via t.ex. serienummer.

För dagens regler, se www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/vinstmarginalbeskattningavbegagnadevarormedmera.4.58d555751259e4d6616800010756.html?q=moms+på+begagnat3

3

3

0

L