Motion nr:31
Rubrik: Högre konsumtionsskatt på nötkött!
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2017-12-05
Motionär:Gabriella Araya (Rodarose@gmail.com)*
Ort:Borås
Organisation:Fristad folkhögskola
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Svenskarna äter mycket kött. närmare 90 kilo per pers och år, av det är över 20 kilo nötkött. Nötkött släpper ut över 25 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött. I jämförelse med fågel- (3 kilo Co2e) och fläskkött- ( 6 kilo CO2e) är konsumtion av nötkött något vi behöver minska. Därför föreslår jag

att konsumtionsskatten på nötkött höjs till 25%.

Sammanfattning:
Svenskarna äter mycket kött. närmare 90 kilo per pers och år, av det är över 20 kilo nötkött. Nötkött släpper ut över 25 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött. I jämförelse med fågel- (3 kilo Co2e) och fläskkött- ( 6 kilo CO2e) är konsumtion av nötkött något vi behöver minska. Idag är mat momsen 12% vilket är alldeles för lågt enligt mig. För att rädda klimatet måste vi agera nu!

Motiv och bakgrund:
Vi äter för mycket kött vilket leder till att temperaturen stiger högre och högre, vilket kan leda till ett stort katastrof.
Vi måste ta hand om våran miljö innan det är för sent.


https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html31

0

L