Motion nr:version nr: 2Välj version:
Rubrik: Naturresurs-skatt
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-16
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår att
- alla varor (och tjänster?) på svenska marknaden klassificeras m.a.p. innehåll eller åtgång av ändliga resurser;
- varan eller tjänsten beskattas relativt mängd av och tillgång på ingående material.

Sammanfattning:
På samma sätt som vi beskattar konsumtion av fossil energi för att styra denna mot sparsammare användning borde vi beskatta konsumtion av även andra material som är begränsade eller som kan störa miljön.

Motiv och bakgrund:
SITUATIONEN IDAG
Ett exempel är metallen Litium, som används i batterier i t.ex. bilar, mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, och många andra tillämpningar. Bilindustrin sätter stort hopp till att elbilen med litiumbatteri ska få en lika stor produktionsvolym som bensinbilen, men det är matematiskt omöjligt.

Enligt flera uppskattningar finns det totalt på planeten mellan 10 och 15 miljoner ton litium. En elbil med batteri på 50 kWh kräver ca 10 kg litium. Om allt litium grävs upp och elbilsmarknaden kan lägga beslag på 25% av det, en rätt orealistisk hypotes, så skulle det räcka till att ersätta runt 300 miljoner av dagens dryga miljard bilar med elbilar. Antingen måste majoriteten av världen avstå från bil, eller så kommer bensinbilen finnas kvar, med de bränslen folk kan hitta.

Kampen om de knappa resurserna i sin tur kommer att leda till en aggressiv utvinning av det litium som finns, med konsekvenser för miljö och lokal befolkning. Som jämförelse: Dagens boom i mobiltelefoner har skapat väpnade konflikter och inbördeskrig i Kongo runt de stora fyndigheterna av coltan, en viktig råvara för modern mikroelektronik.

FÖRSLAG
På samma sätt som Energiskatten och Koldioxidskatten syftar till att begränsa överutnyttjande av naturresurser borde konsumtion av varje icke-förnybar resurs beskattas.4

2

2

0

L