2
Motion nr:41
Rubrik: Samordnad tågtrafik inom EU   Vinnande motion 
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-01-19
Motionär:Bo Eriksson (bo@thn.se)*
Ort:Mollösund
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att Sverige verkar för
- att tågtrafiken inom EU samordnas för att underlätta internationella resor inom EU.
- att biljettförsäljning samordnas så att resor kan köpas på ett och samma ställe för alla delsträckor för resor genom flera länder.
- att en cetral EU-myndighet etableras för att utvecka den europeiska järnvägstrafiken

Sammanfattning:
Sverige bör arbeta för att EU etablerar en myndighet för samordning av den europeiska järnvägstrafiken och långsiktigt arbetar för dess effektivisering och konkurrenskraft.

Motiv och bakgrund:
Idag svarar flyget för nästan all långdistanstransporterna vad avser persontrafiken.
Detta trots ett omfattande järnvägsnät inom de flesta länder i Europa.
Varje land har utvecklat sina egna system för biljettförsäljning, rabatter tidtabeller mm vilket gör det krångligt och tidsödande att beställa biljetter för en tågresa mellan ex.v. Stockholm och Barcelona i Spanien.
Genom många byten och långa väntetider tar en sådan resa också mycket lång tid.
Allt detta leder till att persontrafik per tåg inte är ett alternativ till flyget ens om flygpriserna skulle komma öka.
Detta är inte hållbart!41

0

L