Motion nr:46
Rubrik: Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-01-28
Motionär:Ulla Björklund (arstabacke@gmail.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimataktion Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:

Våra livsmedel och våra drivmedel bör ej baseras på palmolja

Information om palmolje-utvinningens konsekvenser bör förmedlas till hushållen. Särskilt informationsmaterial bör tas fram

Eventuell palmolja i matprodukter måste tydligt markeras/märkas så att konsumenterna ges möjlighet att avstå att köpa

Sammanfattning:
Palmolja har allt mer börjat användas som tillsats i matprodukter hygienprodukter. Den används även i biodiesel.

De senaste åren har omfattande regnskogs-arealer avverkats för att ersättas av palmoljeplantager. Syftet har varit att utvinna palmolja. Det har orsakat omfattande CO2-utsläpp framför allt i Indonesien och Malaysia, men även i afrikanska och sydamerikanska längder. Regnskogarna fungerar normalt som kolsänkor, men avverkningen orsakar nu i stället omfattande CO2-utsläpp. Regnskogarna utgör också hemvist för många djur som nu pga avverkning hotas av utrotning

Motiv och bakgrund:
Vi bör stoppa uppköp av livsmedelsprodukter innehållande palmolja och inte använda palmolja som drivmedel.

Regnskogen är vad man kan kalla CO2- sänka (träden tar upp mycket CO2) När regnskogen avverkas för att ersättas av palmoljeplantager frigörs stora mängder CO2, vilket orsakar klimatförändringar med stigande temperatur.
Regnskogen är också hemvist för djurarter som riskeras att utrotas

Referenser : (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations) beräknar att mer än en fjärdedel av koldioxidutsläppen beror på avskogning, främst i tropikerna.246

0

L