Motion nr:51
Rubrik: Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling   Rekommenderad 
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-01-29
Motionär:Lena Wallin, Roger Bydler (lenamwallin@gmail.com)*
Ort:Brösarp
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
- styr bort forskningen på produktutveckling som går till engångsprodukter
- styr forskningen mot långlivade produkter som ej hamnar till förbränning i avfallshanteringen
- ge skogsforskning och övriga producenter i uppdrag att utveckla återbruk av träbaserade produkter, från virke till möbler

Sammanfattning:
Skogen kan vara till stor nytta för oss, både där den står och i produkter som är långlivade. Skog ska dock inte brinna, då det leder till koldioxidutsläpp. Att utveckla engångsprodukter som ska ersätta t.ex. engångsprodukter av plast, är både slöseri med materialet, energin som behövs, orsakar koldioxidutsläpp och bidrar som alla andra engångsprodukter till nedskräpning. Och förstör skog.

Motiv och bakgrund:
Skog är till stor nytta för oss både där den står och om produkterna därifrån är långlivade och genom det binder/ behåller koldioxid. Att då fortsätta utveckla engångsprodukter är slöseri med energi och bidrar till koldioxidutsläpp och nedskräpning. Exempel på sådana produkter är t.ex. att ersätta plastpåsen och formskumplast (jmfr muggar, tallrikar, behållare). Råvaran från skog ska ej gå till engångsprodukter.
Skogsforskningen bör få i uppdrag att rikta sina ansträngningar mot produkter som ej hamnar i förbränning vid avfallshantering. Avseende förpackningar, så kan returfiber endast återvinnas upp till 5 gånger. Detta betyder att returfiber ständigt blandas upp med jungfrulig råvara. Att tillföra marknaden mer av denna typ av produkter tjänar inte till någon hållbarhet.
Likaså bör skogsforskningen få i uppdrag att lyfta ut de trä-, virke- och möbelprodukter som idag hamnar på återvinningscentraler med slutstation i förbränningsanläggningar. Detta material bör kunna användas till mer. Det kan förhindra koldioxidutsläpp och minska avfallsmängderna. Tanken tillhör den cirkulära ekonomin och är idag självklar.

Skogsforskningen bör kunna gå igenom samtliga produkter de genererar, allt från impregnerat virke till möbler och i detta samarbeta med övriga intressenter inom den träbaserade produktionen.

Ett cirkulärt samhälle ser till att materialanvändningen förlänger livslängden på det och skapar produkter som är hållbara.

Trä ersätta plast - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6741620
Skogsnäringens forskningsagenda - https://www.youtube.com/watch?v=x3eqvqBIrJY&index=2&list=PLPTxIk-yrKr9toOxGywpxuK1PkK_tzaIj51

0

L