Motion nr:58
Rubrik: Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-05
Motionär:Bo G Eriksson (bo@desertcultivation.org)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
-att Sveriges Regering och Riksdag beslutar om att införa en skatt på byggnader efter hur mycket energi, som tillförs byggnaden för uppvärmning.

Sammanfattning:
De stora energislukarna i vår vardag är bilen, biffen och bostaden. Uppvärmningen av bostäder sker i stor utsträckning genom förbränning, antingen i huset eller genom fjärranläggningar för el och värme. Anpassningen av bostäder till bättre energihushållning går för långsamt och det finns stora anpassningsbehov. Till exempel i miljonprogrammets hus. Jag får ofta höra att det inte lönar sig att energianpassa med bästa teknik. Min enkla ide är: Gör det lönsamt att energianpassa! Tillämpa den framgångsrika metoden morot och piska. Inför en progressiv skatt på energianvändning för uppvärmning.

Motiv och bakgrund:
Det finns en stor politisk enighet kring målen att nå radikala minskningar av CO2 utsläppen i Sverige. En stor del av utsläppen sker vid förbränning för att värma upp bostäder. Om uppvärmningsbehovet minskar, så minskar också behovet av förbränning med dess CO2utsläpp. Det borde därför gå att vinna uppslutning kring åtgärder för att minska behovet av förbränning för uppvärmning av bostäder. Ett sådant sätt är att anpassa byggnader genom isolering, ventilation och återvunnen ventilationsvärme med mera. Det finns alltså teknik, men anpassningsarbetet går för långsamt. Miljonprogrammets bostäder behöver energianpassning, men bostadsbolagen och inte minst de allmännyttiga bostadsbolagen verkar sakna ekonomiska resurser eller vilja genomföra en snabb energianpassning. Låt oss därför göra det lönsamt att energianpassa.
Ekonomisk vinning har i flera sammanhang visat sig vara ett bra medel för politisk styrning. Om denna styrning sägs fungera verkar bero på politisk åskådning. Skatt på flygresor anses bra av miljöpartister medan borgerliga ledarskribenter inte tror på en sådan effekt. Förra regeringen tänkte sig att indragna bidrag skulle leda till större sysselsättning medan nuvarande regering har krav på sig att återställa bidrag. När det gäller klimathoten, så är det en överlevnadsfråga. Då borde det vara möjligt att få en bred politisk enighet, inte bara om målen för klimatpolitiken utan också för medlet ekonomisk styrning. Inför en morot/piska för att få energianpassning av byggnader. Beskatta byggnader efter hur mycket energi, som tillförs byggnaden för uppvärmning. Låt skatten vara progressiv från 0 kronor för rena passivhus och sedan en stigande skala i proportion till byggvolym och tillförd uppvärmningsenergi.58

0

L