1
Motion nr:60
Rubrik: Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-02-07
Motionär:BirGitta Tornérhielm (gitta.tor@gmail.com)*
Ort:Skarpnäck
Organisation:Framtiden i våra händer
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:

Åtgärder

Vi föreslår att

- staten genom styrmedel som lagar och avgifter möjliggör för den enskilde att minska sina utsläpp tll en nivå under 2 ton per person och år 2045.

. Statlig styrning sker genom avgifter, lagstiftning, budget, momsregler etc. på alla samhällssektorer för att nå Klimatmålet

Sammanfattning:
Senast år 2045 ska utsläppen vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. (Klimatlag (2017:720)
Minskning av personligt CO2-utsläpp kan ske genom växtbaserad kost, minskat flygande, bilfrihet, färre eller senare födda barn.
Offentlig sektor – liksom näringslivet - måste sänka sina utsläpp Långsiktiga investeringar skall göras göras så att klimatmålen nås. Exempel: klimatsmarta upphandlingar, internetbaserade möten, att medarbetare endast i undantagsfall använder flyg, att fordon är fossilbränslefria, att el- och energiförsörjningen i offentliga byggnader blir fossilfria..

Motiv och bakgrund:
Idag kan människor inte nå den låga utsläppsnivå som krävs på individnivå trots maximal ansträngning. Den offentliga sektorn liksom en rad aktörer har för höga utsläpp. Det krävs statliga insatser för att detta ska kunna förverkligas.

De fyra mest effektiva livsstilsvalen
En individs årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter måste ligga på 2,1 ton år 2050 om målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader ska uppnås.
En flygresa tur och retur till Thailand ger närmare 2,5 ton koldioxidekvivalenter per person. Det är ungefär lika mycket som 1 500 mils körning med en normalstor bensinbil. (Koldioxidekvivalenten, ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till global uppvärmning).

Forskning vid Lunds universitet - se angiven länk nedan - anger att man genom att välja en växtbaserad kost kan spara 0,8 ton av koldioxidekvivalenter per år, Genom att undvika en transatlantisk flygresa kan man spara 1,6 ton koldioxidekvivalenter per tur och returresa. Den som lever bilfritt kan spara 2,4 ton koldioxidekvivalenter per år. Genom färre barn eller senareläggning av anskaffande av barn kan färre generationer leva samtidigt som påverkar utsläppen. (Olle Torpmans “Miljöetik” s. 300ff).
https://www.lu.se/article/de-fyra-livsstilsvalen-som-ar-mest-effektiva-for-att-minska-din-klimatpaverkan60

0

L