1
Motion nr:64
Rubrik: Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-11
Motionär:Andreas Eklund (andreas@ecopar.se)*
Ort:Södertälje
Organisation:Såväl Trafikverket som Energimyndigheten stöttar utveckling av elvägar
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Regeringen bör ge mer stöd till utvecklingen av elvägar och ta initiativ till att forskare, myndigheter och fordonsindustri samarbetar kring detta. I Sverige såväl som i fler EU-länder.

Sammanfattning:
Det går att lagra relativt lite energi i form av el i ett batteri. Batterier är tunga och adderar vikt till fordon. Batteriets enda uppgift i fordonet är att lagra energi så att fordonet kan köra. Om man ska köra långt på el som finns i ett batteri, så behöver man ett stort, tungt batteri. En lösning är att ladda bilen på elvägar medan man kör landsvägstrafik.

Motiv och bakgrund:
Behovet av elvägar:

Det går att lagra relativt lite energi i form av el i ett batteri. Batterier är tunga och adderar vikt till fordon. Batteriets enda uppgift i fordonet är att lagra energi så att fordonet kan köra. Om man ska köra långt på el som finns i ett batteri, så behöver man ett stort, tungt batteri. Då åtgår en hyfsat stor andel av elen i batteriet åt bara till att flytta omkring batteriet, så att säga.

Det åtgår mycket energi till att tillverka batterier. Energi som är fossil. För närvarande används mycket av metallerna kobolt och litium. I gruvor i t.ex. Kongo, Kina och Anderna där kobolt och litium utvinns, har bedrövliga arbetsförhållanden. Det påstås användas såväl straffångar som barn i gruvorna.

En lösning är elbilar med mindre, billigare och lättare batterier. Då behöver batterierna laddas oftare. Det kan lösas genom att det byggs vägfiler som man kan köra in på och betala för att köra in på. De som tar el måste betala för elen. Det här upplägget är enkelt. På särskilda elfiler som är några mil långa körs elbilen i reducerad hastighet, och fordonets batteri laddas mha en eltagare som sänks ner till en elskena i filen. Tekniken har beskrivits av bl.a. professor Lars Alaküla i Lund:

http://transportnytt.se/nyhetsarkiv/item/2104-test-elvaeg-nu-pa-plats-utanfoer-lund

Om det fanns möjlighet att ladda sin elbil i garaget hemma och på parkeringen på jobbet, samt ute på laddningsfiler då man kör på motorvägar och landsvägar, så skulle en elbil kunna vara hushållets enda bil. Det här måste göras ihop med bilindustri och helst ihop med några grannländer. Då skulle det vara möjligt att köra långt på elbilar.

För långtradare, lastbilar och långfärdsbuss behövs det en annan lösning; En elektrifiering av delar av motorvägar och huvudleder, där elledningarna är ovanför vägen. Från dessa större och tyngre fordon hissas en eltagare upp till elledningarna och de kör på elen. Fordonen måste kunna registreras snabbt och säkert, så att den som tillhandahåller elen kan få betalt. Även det här systemet måste utvecklas i projekt, där staten som äger vägarna arbetar tillsammans med tillverkare av långtradare, lastbilar och långfärdsbussar.

Dessa tyngre fordon har inte batteri, därför att de blir urladdade alltför snabbt. Istället har de både en elmotor och en förbränningsmotor. Det får plats i större fordon. Där det finns elvägar körs de på el. I övrigt körs de på förbränningsmotorn. Den motorn kan köras på i huvudsak biodrivmedel. Nya långtradare från t.ex. Volvo och Scania kan köras till 100 % på det allra senaste biodrivmedlet HVO. Det går att framställa många olika sorts syntetiska biodrivmedel ur många olika typer av biomassa med många olika sorts tillverkningsprocesser. Utvecklingen inom det här området har bara börjat.

I Gävle har en elväg byggts. Scania-lastbilar kör på den. Systemet är delvis från tyska Siemens. Ett annat system med annan teknik för elvägar provas ut i Rosersberg norr om Stockholm. Det har stått mycket om de här projekten i media.

Det här är angeläget, eftersom långtradare enbart i Sverige förbrukar över 2 miljoner kubikmeter (m3) dieseldrivmedel per år. De ger upphov till över 4 miljoner ton fossil CO2 per år. Personbilar förbrukar mycket mer drivmedel och ger upphov till mycket större volymer fossil CO2 per år. I Sverige ger el uphov till mycket låga emssioner av fossil CO2 och andra växthusgaser. I Sverige idag är det mycket lämpligt att ersätta fossila, råoljebaserade drivmedel med el. I flera andra EU-länder behövs det även byggas ut el som inte är baserad på fossil energi som kol och naturgas, innan elfordon och elvägar ger upphov till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.64

0

L