Motion nr:7
Rubrik: Gynna hållbarare köttproduktion
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2017-07-13
Motionär:Mikael Johansson (mj8@spray.se)*
Ort:Kalmar
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Märkning av köttets (matens) ursprung även på restaurang.

För kund att se på t ex menyn.


Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Köttproduktion anses ha stor miljöpåverkan i världen. Svenska producenter har striktare regler att följa än sina utländska konkurrenter. Antibiotikaanvändandet i andra länder och ökning av resistenta bakteriestammar är mkt tungt vägande skäl.

I butiken är det lätt att se medan det på restaurang kan vara svårt. Mkt av den mat vi äter och vårt matsvinn sker på restaurang. Relativt hög andel av det som serveras idag kommer från länder som t ex Thailand eller Danmark.
Någon slags märkning på ex.vis menyn borde kunna vara obligatoriskt och i längden gynna närproducerat, det lokala näringslivet och minska importen av hormon- och antibiotikabehandlat kött.

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide

Tänkbara inblandade instanser och myndigheter:
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
LRF7

1

0

L