Motion nr:73 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Förbjud direktreklam i pappersformat
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:BirGitta Tornérhielm, Janine O'Keeffe, Elisabeth Lundqvist, Becka Le Moine, Karin Nilsson Jungermann (gitta.tor@gmail.com)*
Ort:Skarpnäck
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:

Vi föreslår att direktreklam i pappersformat förbjuds i Sverige med effekten att minska konsumtionen och därmed också dämpa produktionsbehovet.

Sammanfattning:
Förbud för pappersreklam är ett effektivt sätt att nå klimatmålen enligt Sveriges klimatlag (2017:720)

Motiv och bakgrund:

Sveriges Klimatlag anger att växthusgasutsläppen ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990 senast år 2045 (Klimatlag (2017:720)

Möjlighet att närma oss målet är bland annat att effektivisera och att sänka vår produktion.
Möjlighet för sänkt produktion är bland annat minskad reklam.

Utsläpps-vinster med minskad reklam:

- Växthusgasutsläppen minskar i alla led.
- Opinon för ett samhälle utan slit och släng stärks
- Den minskade reklamen ger mindre konsumtion
- Pappersprocess och kemikalier skapar utsläpp
- Kraftigt minskad reklam med eliminering av pappersreklam sparar mycket skog
- Skogen bidrar kraftigt till utsläppsminskningen som kolsänka73

2

2

0

L