1
Motion nr:85
Rubrik: Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken.
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-02-19
Motionär:Gertrud Brorsson (info@kollektivtrafikant.nu)*
Ort:Stockholm
Organisation:Kollektivtrafikant Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
att en utredning tillsätts för att ta fram möjligheter att på ett miljövänligt sätt uppvärma vissa gator som är viktigt för de som går, främst de till och från kollektivtrafiken och där bussar går.

att räkna på hur mycket energi det går att spara på om man värmer upp gator så att det minskar bilåkandet och gynnar kollektivtrafiken.

Sammanfattning:
Åtgärder som ökar kollektivtrafiken måste pövas. Vi har lång period vinter och ofta snöskottning av diselfordon som ej hinner med . Kan det bli mer energieffektivt om man i vissa stråk satsar på uppvärming av gator? Spillvärme? Plogbilarminskar i antal alt omfördelas. Ökar möjligheten för folk att komma till och från kollektivtrfiken, speciallt de med svårtigheter, som i sin tur kan öka antalet resenärer i kollektivtrafiken mot bilen. Bussen kommer lättare fram fram - och i tid. Behöver göras samhällsnyttoberäkning och då utifrån olika förhållanden, storstad, mindre städer.

Motiv och bakgrund:

2018-02-04
Kollektivtrafikant Stockholm
Gertrud Brorsson
ordförande


Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken.

Det är viktigt att trogna kollektivtrafikresenärer premieras och att all politik går till att öka kollektivtrafikens andel i förhållande till bilen.
De senaste åren har vi sett en undermålig väghållning vintertid. När det snöar kommer plogningen i gång alldeles för sent. De som kan gå ut i snön trampar ner den och isfläckar bildas.
Vi har fått många vittnesmål på folk som inte kommer ut på flera dagar vintertid. Det är framförallt äldre och funktionsnedsatta som berörs. När detta sker kan vi inte prata om jämställd trafikpolitik. Vi menar då inte när det är väderförhållanden som det kan bli ibland uppe i norra Sverige utan normal Stockholmsvinter. Självklart får man ha förståelse vid extrema väderförhållanden även om det finns anledning att undra över vad det beror på.
Tyvärr har det blivit så att de som kan välja mellan bil och kollektivtrafik ofta föredrar att gå ut en halvtimme tidigare för att skotta fram bilen då de inte vet om de kan lita på kollektivtrafiken. Alla åtgärder som ökar pålitligheten och tillförlitligheten på kollektivtrafiken under vinterhalvåret måste prövas.
En av våra unga väckte tanken på uppvärmda gator-åtminstone i stråk där många går och är viktiga för att ta sig till och från kollektivtrafiken och även för bussarna att kunna ta sig fram. Han påpekade det viktiga i att med uppvärmda gator kan hans mamma med ryggproblem lättare gå ut. Det är inte bara hans mamma, alla föräldrar med barnvagn, rullstolsburna, de med rullatorer m fl. skulle gynnas. Det skulle vara folk hälsofrämjande och främja jämlikheten i samhället.
Vi i Kollektivtrafikant Stockholm tycker att detta är värt at utreda. Kan man värma upp gatorna med hjälp av spillvärme, förnyelsebar energi o dylikt.
Om gator är uppvärmda minska behoven av plogning. De bilarna gör nytta men inte de mest miljövänliga både avseende bränsle och partiklar.
Vi måste pröva alla vägar att rädda planeten. Världssamfundet började försent och nu är tiden knapp.

Vi föreslår besluta:
att en utredning tillsätts för att ta fram möjligheter att på ett miljövänligt sätt uppvärma vissa gator som är viktigt för de som går, främst de till och från kollektivtrafiken och där bussar går.
att räkna på hur mycket energi det går att spara på om man värmer upp gator så att det minskar bilåkandet och gynnar kollektivtrafiken.
85

0

L