Motion nr:89
Rubrik: Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige   Rekommenderad 
Ämnesområde: Stad och land
Inskickad: 2018-02-21
Motionär:Ylva Lundkvist Fridh, Ewa Overmeer, Pella Larsdotter Thiel, David Bennet och Stephen Hinton. (ylva.lundkvist@helasverige.se)*
Ort:Stjärnsund
Organisation:Hela Sverige ska leva, Omställningsnätverket.
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
- Att inrätta ett statligt program om minst 200 miljoner kronor för en fyraårsperiod för att understödja det folkliga engagemanget för omställningen till ett hållbart Sverige.
- Ge ekonomiskt stöd och garantier till kommuner som vill bygga hyresrätter på sin landsbygd.
- Premiera företag och myndigheter som låter de anställda arbeta på distans.

Sammanfattning:
Satsa på en hållbar landsbygd. Staten borde understödja hållbar landsbygdsutveckling på samma sätt som investeringar görs i "hållbar städer". Omställningsrörelsen behöver ekonomiska muskler för att nå sin fulla potential. Det råder bostadsbrist på landsbygden, vilken skulle kunna avhjälpas med satsningar på hyresrätter. För att kunna bo och jobba klimatsmart på landsbygden bör ökat distansarbete stimuleras.

Motiv och bakgrund:
Resurser för omställning till ett mer hållbart samhälle finns på landsbygden. Här finns ytor och de förnybara naturresurserna som ger mat, energi, byggmaterial och industriråvaror. För ett skonsamt resursuttag krävs en befolkad landsbygd med möjligheter att bo och leva. Sverige behöver mer lokal produktion för lokal konsumtion. Kretsloppen ska så långt möjligt slutas i små cirklar, istället för att hårdhänt exploateras i storskaliga system och samlas i metropolerna medan avfallet sprids på landsbygden.

Elinor Ostroms nobelprisbelönade forskning visar att lokalbefolkningens möjligheter till inflytande är avgörande för en långsiktigt hållbar resurshushållning. Idag råder bostadsbrist även på stora delar av den svenska landsbygden. Bostadsbyggande på landsbygd försvåras av att marknadspriserna ofta understiger byggkostnaderna.

Den statliga satsningen Hållbara städer slussade ut 357 miljoner kronor till främst städerna under en fyraårsperiod. Hela Sverige ska leva agerade då för att få medel även till landsbygden, vilket uteblev. Nu är det dags för landsbygderna att få ett program anpassat för sina respektive förutsättningar. Det ska vara ett statligt program med brett upplägg för att fånga det folkliga engagemanget, där folkbildningen har en viktig mobiliserande och stödjande roll.

De gröna småföretagen, lokala utvecklings- och omställningsgrupperna måste få goda möjligheter att skapa hållbara lösningar som ger oss alla lokalt producerad mat och energi och andra produkter med korta avstånd mellan producent och konsument. Stad och land behöver varandra.

Landsbygdsriksdagen 2014 enades genom en Open Space-process om ett landsbygdspolitiskt program, bland annat innehållande de förslag som vi nu yrkar på att även Klimatriksdagen ska stödja.89

0

L