1
Motion nr:version nr: 2Välj version:
Rubrik: Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2017-12-19
Motionär:Magnus Wallin (magnuswmail-one@yahoo.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Klimatbudget i paritet med ekonomisk budget.
I linje med ovan, fullständig redovisning av myndigheters och organisationers klimatpåverkan.
Krav på nyttjande av klimatmässigt bra alternativ vid statligt tjänsteutövande.
Miljöredovisning i upphandlingar - miljömässig påverkan i tjänst lika viktigt som lågt pris i upphandling.

Sammanfattning:
Syftet med förslaget är att normalisera strukturerat miljöarbete och inkorporera det i dagligt politiskt arbete som en lika viktig del som ekonomi.

Motiv och bakgrund:
Ännu genomsyrar inte miljöhänsyn allt arbete som bedrivs inom staten.
Förslaget syftar till att minska glappet i tanke och handling och successivt göra miljöarbete till en del av den dagliga verksamheten på övergripande regerings- och riksdagsnivå likväl som ute på myndigheter och statliga verk. Om myndigheter och verk får krav på sig att driva miljöeffektiviserande arbete kommer det att ge effekt då leverantörer och konsultbolag tvingas att följa efter. Ett effekivt och synligt miljöarbete blir till konkurrensmässig fördel och en förutsättning för att vinna upphandlingar.9

2

2

0

L