Motion nr:90 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Solenergi i nybyggnation
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Marcel Berkelder Exergi Byrån, Heidi Andersson Armbryterskan från Ensamheten, Tord Pettersson Luleå, Jens Rundberg Vännäs, Pia Lingesten Umeå, Christer Laggar Vännäs (marcel@exergi.net)*
Ort:Vännäs
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Motionen yrkar på att i bygglagstiftning skall skrivas in att vid nybyggnation av bostäder skall antingen minst 50% av schablonbehov enligt BEN, för tappvarmvatten tillgodoses med solfångare eller hushållsel + fastighetsel tillgodoses med solceller.

Sammanfattning:
Bostäder har enligt BBR/BEN schablonbehov av tappvarmvatten och hushållsel. Fastighetsel beror till stor del av systemval. Att kräva att delar av energibehoven tillgodoses med solenergi driver på utvecklingen av solenergimarknaden och driver också på utvecklingen av energieffektivare teknik. Kraven kan också leda till utvecklingen av kombinationstekniker där såväl värme sol el genereras med solen. I grunden är tekniken etablerad och exemplen finns, det behövs en knuff i rätt riktning mot hållbar utveckling och att solenergi blir en allmän accepterad energiresurs.

Motiv och bakgrund:
Regelverken inom byggnation av bostäder har ambitionen att vara teknikneutrala. Utvecklingen går i en riktning där styrning blir allt tydligare, exempelvis införandet av primärenergital i BBR och BEN. I den kontexten är det helt befogat att styra mot större användning av solenergi. Av de ständigt flödande energierna; sol, tidvatten och geotermisk energi, är solenergi den enda som är tillgänglig i Sverige. (Vattenkarft och vindkraft har sin ursprung i solen, geotermisk energi utvinns inte med markvärmepumpar, jordskorpan är för tjock i Sverige)
Att skriva in i bygglagstiftningen att solenergi skall nyttjas i bostäder är viktig för utvecklingen mot ett hållbart samhälle ur energiperspektiv. Att minst 50% av elbehov för hushållsel och fastighetsel skall komma från solel driver på utvecklingen av solelsmarknaden ur flera aspekter. Det driver på acceptansen och spridningen, det driver på den tekniska utvecklingen. Inte minst att solceller kan utgöra takbeläggning och därmed minska kostnader för den. Även kravet att minst 50% av tappvarmvatten enligt schablon i BEN skall komma från solvärme, driver på på liknande sätt. Solenergimarknaden har behandlats väldigt orättvist, med varierande nivåer av stödmöjligheter. Solvärmemarknaden dog nästan ut efter att solvärmebidraget försvann på 90 talet. Solenergimarknaden behöver stöd i form av långsikthet snarae än ekonomiska bidrag. Med solenergi inskriven i bygglagstiftningen kommer ekonomiska stöd inte behövas, de ekonomiska fördelarna kommer genom marknadsutveckling och trygg framtid för producenter och kunder.90

2

2

0

L