1
Motion nr:93 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal   Rekommenderad 
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Björn Idar och Elisabeth Rosenborg (bjorn.idar40@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vägra att skriva på nya globala handelsavtal även om EU signerat dem. Förnya inte gamla utgående sådana.

Sammanfattning:
Stora globala handelsavtal hotar vår demokrati och försvårar omställning till en rimligt hållbar framtid. Deltagande i sådana begränsar våra möjligheter att självständigt styra våra val. Dessutom skapar de en ökning av långa transporter vilket går stick i stäv mot våra ambitioner att minska dessa.

Motiv och bakgrund:
Per definition styrs stora företag av begreppet vinstmaximering. En demokrati borde ha som prioriterad uppgift att anpassa eller begränsa industrins alltför djärva förslag i ett hållbart samhälle. Människan är liksom övriga arter egoistisk, enligt Charles Darwins livslånga forskning kring arternas uppkomst och utveckling. Flera stora civilisationer har fallit på grund av överutnyttjande av resurser eller pga klimatförändringar, ibland utlösta av en hänsynslös skövling av naturen. En omdebatterad orsak till Romarrikets fall är att man hade vattenledningar av bly.

Två orsaker till att vi måste begränsa antalet globala frihandelsavtal, exempelvis CETA och TTIP är:

1. För att uppnå våra klimatmål måste vi i första hand sätta gränser för transporter i stället för att öka dem, oberoende av val av bränsle.

2. Inblandade stater riskerar att förlora sina möjligheter till att kontrollera och besluta över import av oönskade varor, exempelvis genmanipulerade växt- och djurarter eller bevisat skadliga ämnen såsom neonikotinider eller glyfosatliknande sådana (t.ex.Roundup). Skulle detta betraktas som ett handelshinder av något inblandat stort företag skulle stater kunna dras inför domstol i det exporterande landet.

Demokratiska stater bör ha som uppgift att begränsa stora industrikonglomerats handlingsutrymme för att skydda landet. Möjligheterna till korruption ökar ju mer komplicerat ett avtal är. Kan vi inte minska de globala transporterna är det meningslöst att ensidigt ersätta de fossila bränslena med hållbara sådana.93

2

2

0

L