1
Motion nr:97
Rubrik: Reflekterande tak, vägar, och åkrar
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår att

- Regeringen ökar Sveriges albedo något genom att uppmuntra användning av reflekterande material och metoder på horisontella ytor,
- Regeringen följer upp detta med att undersöka effekten av insatsen.

Sammanfattning:
Den globala uppvärmningen beror på att den instrålade solenergin till stor del absorberas och värmer upp jordens yta, och att värmeutstrålningen sedan alltmer blockeras av en ökande halt av koldioxid (och andra växthusgaser) i atmosfären. Vi måste därför framför allt reducera utsläppen av koldioxid, men i tillägg kan vi minska uppvärmningen genom att öka reflektionen från jordytan, den så kallade albedon ('vitheten'), genom att öka reflektion från tak, vägar, åkrar, och andra horisontella ytor.

Detta har också andra klimatfördelar såsom minskad energiåtgång och minskad värmestress i städerna.

Motiv och bakgrund:
TAK
I länder med varmare klimat är det väl känt att ljusa eller vita tak och tak av galvplåt ger en lägre inomhustemperatur (än mörkare tak) då det är soligt. Detta genom att en större andel av det instrålade solljuset reflekteras istället för att värma upp byggnaden. Det minskar värmestressen för dem som är i byggnaden och kan minska användningen av luftkonditionering. Taktäckningsproducenter erbjuder paneler och takpannor i vitt och pastellfärger, och färgfabrikanter säljer takfärg med ännu högre reflektion.
(Se t.ex. energy.gov/energysaver/energy-efficient-home-design/cool-roofs .)

På motsvarande sätt kan ett ljust tak bidra till lägre värmeutstrålning under kallare nätter, dock till priset av lägre uppvärmning då vintersolen lyser på ett snöfritt tak.

Rätt använda kan ljusa tak spara energi, både för nedkylning på sommaren och för uppvärmning på vintern, och samtidigt göra inomhusklimatet bättre.

Ökning av takets albedo skulle kunna göras i samband med installation av solpaneler, på den del av taket som inte täcks av solpanelerna.

VÄG
Det pågår på olika håll i världen experiment med ljusare vägbeläggningsmaterial i samma syfte: för att öka albedon (phys.org/news/2017-08-los-angeles-cooling-pavement.html). Speciellt i större städer verkar det kunna bidra till att sänka temperaturen i luften, och därmed göra stadsklimatet jämnare. Även i Sverige skulle detta kunna vara en fördel, givetvis beroende på kostnaden. Grå betong är ljusare än asfalt, och om ballasten i topplagret är vit eller ljus så höjer även det reflektionen.

JORDBRUK
En plöjd åker är mörkare än en åker där vegetationen står kvar. Varma sommardagar skulle det därför möjligen vara en fördel att vänta med plöjning. Vi kan även forska i om olika arter av vall och grödor och olika odlingsmetoder ger olika albedo.

KLIMATET
I takt med att världen blir varmare kommer även Sverige att utsättas för fler värmerekord, och en ökad albedo kan då spara liv. Redan idag har dock en ökad albedo en gynnsam effekt på den globala uppvärmningen. Om det kan göras utan att öka kostnaderna signifikant är det alltså en värdefull insats.97

0

L