2
Motion nr:98 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete   Rekommenderad 
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-03-30
Motionär:Bo Herlin (bvherlin@gmail.com)*
Ort:Hägersten
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Omfördela försvarsutgifterna så att betydligt mer går till fredsforskning och andra fredsfrämjande verksamheter, särskilt internationellt samarbete som minskar hoten mot vår gemensamma miljö.

Sammanfattning:
De internationella spänningarna minskar inte, utan blir snarare större genom ökade militära satsningar. Dessutom skadas miljön av allt flera militärövningar. För att minska spänningarna bör man snarare satsa mycket på diplomati, freds- och konfliktforskning samt internationella samarbeten av olika slag, inte minst för att rädda den miljö som vi alla är beroende av.

Motiv och bakgrund:
Konkurrensen om jordens begränsade resurser blir allt hårdare tack vare det ständiga kravet på ekonomisk tillväxt, vilket leder till både nationella och internationella konflikter. Många regeringar har därför ett 'naturligt' intresse av att öka den nationella sammanhållningen mot eventuella yttre fiender med hjälp av militära satsningar och inköp av vapen - vilket dessutom tillgodoser den övriga industrins krav på ekonomisk tillväxt. Men de internationella spänningarna minskar inte, utan ökar snarare ännu mer på grund av detta. Dessutom skadas miljön av de militärövningar, som är en del av satsningen, vilket ytterligare ökar det hot (dvs. de begränsade resurserna) mot den ekonomiska tillväxten som var det ursprungliga problemet.98

3

3

0

L