Tack Ekobanken för att ni sponsrar Klimatriksdagen!

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Ekobanken är Sveriges mest hållbara bank enligt Fair Finance Guide.  I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.

Hos Ekobanken finns möjlighet att styra sin inlåning så att klimatfrågan är i fokus och jordbruket har en nyckelroll när det gäller att bygga upp jordens energi. Ekobanken är också med i ett globalt nätverk av banker, Global Alliance for Banking on Values, som drivs av att bidra med positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet.

Ekobankens engagemang för Klimatriksdagen är något vi värdesätter högt. Hållbara och transparenta banker är ett måste om vi ska klara av en omställning och det är glädjande att det finns banker som visar vägen.

Tack för att ni hjälper oss att lyfta klimatet som en av huvudfrågorna till Riksdagsvalet 2018!

1512939608.9275