Wåga process & utveckling stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Naturpedagogen Ingrid Waldenström och hennes företag Wåga process & utveckling stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ditt stöd!

Och… glöm inte att Klimatriksdagen har ett utskott för utbildningsfrågor som gärna vill ha bra motioner.