Ämnesområde:

Livsstil

Stora delar av mänskligheten lever i ett tidigare oanat materiellt överflöd. Det skänker en hög grad av materiell trygghet i förhållande till andras osäkerhet om mat för dagen eller bristande möjligheter till framgång för ens barn. Men måste vi ha bara mer och mer?

De rika på jorden har råd med en livsstil som kräver resurser från flera jordklot och som genererar de största utsläppen av växthusgaser. Kan konsumtionen styras om i hållbar riktning, och vilka incitament och styrmedel behöver tas till i så fall? Vilken roll kan skatter, avgifter och förbud ha? Eller är lösningen en förändring av ideal och attityder i samhället?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motioner

Motioner om Livsstil


Motionsutskott:

Kontaktperson:
Magnus Ivarsson
(e-post)