ABF Stockholm stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Studieförbundet ABF i Stockholm stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Vi hoppas mycket på Sveriges alla fantastiska studieförbund inför Klimatriksdagen: dels att ni, liksom ABF Stockholm, skriver på vår värdegrund; dels att ni (också som ABF Stockholm) startar studiecirklar för att skriva motioner till Klimatriksdag 2018.