Caroline Ford gästbloggar:
“Vi är alla globala föräldrar”

Dan BaeckströmBlogginlägg

Det är lätt att bara se till sin egen bakgård, att hålla sig till sitt eget territorium. Men vi delar alla samma hem. Det vet vi mer än väl, vi mammor och pappor i nätverket Parents for Future Global. Föräldrar världen över som sedan Greta Thunberg för 4 år sedan satte sig ner med sitt plakat och oförtrutna beslutsamhet, ställt oss bakom ungdomarnas globala rörelse Fridays for Future. Med vårt mål att lämna över en beboelig planet till våra barnbarn och ännu ej födda barn. 

Plötsligt ses vi, fysiskt, vilket känns nästan overkligt. Som om världen krympt och de otaliga utsagor om hetta, torka, bränder, föroreningar och andra fruktansvärda konsekvenser av klimatkrisen bara varit en hemsk mardröm. För här sitter vi ju, välmående och rusiga av att träffas IRL, på en liten multikulturell, vegetarisk bistro i hjärtat av Stockholm, i Gamla Stan. Efter otaliga raspiga röster från online möten mellan västra Afrika, norra Tyskland, södra Indien och östra Syninge, med gråtande barn, makar och dåliga uppkopplingar i bakgrunden möts vi där klimatförändringarna inte känns. Vi samlas inför konferensveckan Stockholm+50. Den som ”bara” ska komma att leda till nya kontakter, fler förhandlingar, samtal, en hel del viktiga officiella uttalanden kring vårt arbete med ett fossilt nedrustningsavtal och så den där känslan av tillhörighet förstås.  

Rent intellektuellt kan vi förstå och ha empati med Ana från Bogotà i Colombia, som inte bara är en av världens mest förorenade, men även mest farliga städer att leva och agera i. Eller med Bhavreen från Delhi i Indien, där barnen inte kan vistas ute på grund av den hälsovådliga luften och där myndigheterna greenwashar genom att visa luftrenare på tak. Maskiner som knappast kan göra någon större skillnad i mångmiljonstaden, men som ser bra ut för opinionen. Frågan är om vi svenskar ens kan föreställa oss att barn inte kan tillåtas gå ut “i friska luften”? 93% av världens barn kan inte andas rent syre, något som i allra högsta grad är verklighet för Kamila i Polen, det mest förorenade landet i Europa som fortfarande av tradition värmer sina hus med kol. Hennes tre pojkar har mer eller mindre klippkort hos läkaren för sina andningsproblem och älskar att fiska i sjöar och vattendrag. De senare som blir alltmer förorenade och som Kamila och hennes föräldragrupper och klimataktivister protesterar mot för döva öron.   

Alla våra globala föräldrar verkar lokalt. Övertygade om att det är i de små nätverken som handling föds och kunskap sprids. Nerifrån och upp i handfasta projekt med syfte att informera om engångsplastens negativa inverkan på miljön, hur man återställer de lokala ekosystemen eller att få de lokala politikerna att satsa på laddstolpar och solceller. Angelina, en ung mamma från Botswana, berättar för oss om hur södra Afrikas vattentäkt och landets stora inkomstkälla – Okavangodeltat – håller på att sina. Mest känt för turister från norr som det natursköna område där vilda djur fram tills nu kunnat beskådas i våtmarker som nu torkar ut på grund av klimatförändringarna. Angelina är med i ett antal olika sammanslutningar vars mål är att samverka och uppmuntra den unga generationen, exempelvis online nätverket African Youth Agripreneurs som sträcker sig över en hel kontinent med hjälp, stöd och forum för innovationer inom jordbruket. 

Utöver att vara föräldrar till unga barn som ännu inte format eller formulerat sin framtid, har vi gemensamma projekt och kampanjer som vi planerar, diskuterar och genomför. Det vi förde med oss till Stockholm är det som också är det kanske största som kan påverka klimatet mest om det går igenom. Ett fossilt nedrustningsförslag, som arbetats fram av den globala organisationen Fossil Fuel Treaty vars idéer vi ställer oss bakom och som vi formulerat om till ett öppet brev där vi uppmanar andra föräldrar, föreningar, företag och stater att skriva under. Målet är att få genomslag nu i november på COP7 i Egypten och vi har träffat såväl ministrar som blivit omnämnda av FN- ordföranden Guterres och Johan Rockström. Alldeles vanliga föräldrar som nästlat oss ända fram till förhandlingsborden av ändlösa diskussioner och överläggningar, med budskapet att vi kan och vi tänker förändra världen genom en rättvis övergång till ett fossilfritt samhälle – för våra älskade barns skull!

Caroline Ford
Journalist i Norrtälje och aktiv i Nätverket Parents For Future Global