CEMUS stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Det tvärvetenskapliga hållbarhetscentret CEMUS vid Uppsala universitet och Statens Lantbruksuniversitet stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Tipsa gärna andra hållbarhetsinriktade grupper inom universitetsvärlden om Klimatriksdagen. Vi hoppas att vi ses på Klimatriksdag 2018!